Bemesten met sleepvoet? Let op deze aandachtspunten

U moet onder meer de drijfmest met water verdunnen en een melding doen bij RVO. Lees meer in dit artikel...

Bemesten met sleepvoet? Let op deze aandachtspunten

Wilt u (weer) gebruikmaken van een sleepvoetmachine om uw grasland op klei- en/of veengrond te bemesten? Dat mag alleen als u uw drijfmest met water verdunt. U moet bij iedere kuub mest minimaal een halve kuub water toevoegen. Daarnaast moet u vooraf een melding doen bij RVO. Dit moet ieder jaar opnieuw gebeuren.

Water verdunnen

U bent niet verplicht om op klei- en veengrond uw drijfmest (en vloeibaar zuiveringsslib) in de grond (zodenbemester) te brengen. U mag er ook voor kiezen de mest tussen het gras op de grond aan te wenden, middels een sleepvoetbemester.

Sinds 2019 bent u verplicht de mest met water te verdunnen. De verhouding moet minimaal één deel water op twee delen mest zijn.

Ook bij uitrijden met tank

Deze voorwaarde geldt niet alleen bij het gebruik van een sleepslangsysteem - waar dat altijd al gebruikelijk was. Ook bij het gebruik van een mesttank is verdunnen verplicht.

Gaat u een sleepvoetmachine gebruiken en de mest waterverdund aanwenden? Dan moet u dat vooraf melden bij RVO

Resultaat telt

Het op de grond aanbrengen is alleen toegestaan op grasland gelegen op klei- en veengrond. De verplichting om de drijfmest met water te verdunnen geldt voor alle systemen, waarbij de mest op de grond komt te liggen.

Het geldt dus ook voor een zodenbemester of sleufkouter die te ondiep staat afgesteld. Niet de machine, maar het resultaat telt. 

Vragen?

Heeft u nog vragen over het bemesten met sleepvoet? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.