Beleggen in de BV

Dit voorstel, dat op Prinsjesdag met het Belastingplan 2017 is gepresenteerd, bestaat uit drie maatregelen voor vrijgestelde beleggingsinstellingen (vbi’s).

Maatregelen

Box 2

Voortaan moet in box 2 worden afgerekend over de positieve aanmerkelijkbelangclaim (ab-claim) als een lichaam waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft de vbi-status verkrijgt.

Door deze maatregel kan een ab-claim niet langer worden doorgeschoven naar het fiscaalvriendelijke regime van de vbi. Om anticipatie op deze maatregel te voorkomen, wordt voorgesteld deze maatregel met terugwerkende kracht tot en met Prinsjesdag 2016 in werking te laten treden.

Box 3-vermogen

Box 3-vermogen dat wordt ondergebracht in een vbi waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft, wordt niet alleen belast in box 2, maar blijft ook belast in box 3 als dit vermogen binnen achttien maanden weer terugkomt naar box 3. Door deze maatregel wordt de zogenoemde flits-vbi tegengegaan.

Wel komt er een tegenbewijsregel zodat er geen dubbele belastingheffing plaatsvindt als de belastingplichtige aannemelijk kan maken dat er een zakelijke reden was om het vermogen binnen achttien maanden weer terug te halen naar box 3.

Vastgestelde rendement

Het percentage van het forfaitaire rendement uit een vbi wordt automatisch gekoppeld aan het voor dat jaar geldende percentage van de hoogste schijf in box 3.

Om te voorkomen dat belastingplichtigen als gevolg van deze wetswijziging vermogen gaan onderbrengen in een buitenlands beleggingslichaam waarvan geen of nauwelijks winstbelasting wordt geheven in plaats van in een vbi, wordt voorgesteld de hiervoor beschreven maatregelen ook te laten gelden voor vermogen dat in een dergelijk buitenlands beleggingslichaam wordt ondergebracht.