Belastingvrij schenken in 2020

Als u aan uw kinderen, kleinkinderen of iemand anders een schenking doet, moet u hierover tot 40% belasting betalen. Door gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting, kunt u dit geheel of gedeeltelijk voorkomen. Wilt u dit jaar nog iets schenken, doe dat dan vóór 1 januari 2021.

Schenking aan kinderen 

Een schenking aan kinderen komt het meest voor. Hiervoor bestaan verschillende vrijstellingen. Eén ervan kunt u ieder jaar opnieuw benutten. In 2020 bedraagt de jaarlijkse belastingvrije schenking aan kinderen € 5.515 per kind.

Specifieke vrijstellingen

Daarnaast bestaan er, voor uw kinderen, eenmalige specifieke vrijstellingen. Zo kunt u aan ieder kind tussen de 18 en 40 jaar eenmalig € 26.457 schenken. Wordt het geld aantoonbaar gebruikt voor een dure studie, dan bedraagt de vrijstelling eenmalig € 55.114.

Schenking aan kleinkinderen

Er bestaat er geen specifieke fiscale vrijstelling voor schenkingen aan kleinkinderen. U kunt wel gebruikmaken van de algemene jaarlijkse vrijstelling, die in 2020 € 2.208 bedraagt. Schenkt u een hoger bedrag aan uw kleinkind(eren), dan geldt hiervoor een lager belastingtarief. 

Vrijstelling eigen woning

Schenkingen ten behoeve van een aankoop van een eigen woning zijn in 2020 vrijgesteld tot een bedrag van € 103.643. Deze vrijstelling geldt niet alleen voor uw kinderen, maar voor iedereen, dus ook voor uw kleinkinderen. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Belastingtarieven

Schenkt u uw kinderen een bedrag van meer dan € 5.515, dan bedraagt het belastingtarief 10% over het meerdere (tot € 126.723). Dit geldt dus niet voor de éénmalige vrijstellingen. Boven dit bedrag is het tarief 20%.

Voor kleinkinderen zijn de tarieven 18% tot € 126.723 en 36% over het meerdere, en voor willekeurige derden is het tarief 30% tot € 126.723 en 40% over het meerdere.

Heeft u vragen over belastingvrij schenken in 2020? Neem gerust contact met ons op.

Whitepaper

Slim omgaan met schenkvrijstellingen kan belasting besparen!