Belastingtip: verminder uw vermogen in box 3

Het kan lucratief zijn om een deel van uw vermogen in box 3 over te hevelen naar uw bv. Waarom? Dat leest u in dit artikel.

Belastingtip: verminder uw vermogen in box 3

Heeft u een bv en beschikt u in privé over een omvangrijk vermogen? Dan kan het lucratief zijn een deel van uw vermogen in box 3 over te hevelen naar uw bv. Dit is met name voordelig als u over uw vermogen niet te veel rendement behaalt.

Hoeveel belasting betaalt u in box 3?

Uw privévermogen valt onder box 3. Hierover betaalt u belasting - de vermogensrendementsheffing -, waarbij de fiscus uitgaat van een fictief rendement. Dit wordt geacht hoger te zijn naarmate uw vermogen toeneemt.

Hierdoor betaalt u in 2021 over uw belaste vermogen boven de € 100.000 1,4% belasting en over uw belaste vermogen boven de € 1.000.000 zelfs 1,76%.

Let op! Dit betaalt u ook als uw werkelijke rendement lager is of zelfs negatief.

Waarom overhevelen naar bv?

Hevelt u uw vermogen over naar de bv, dan betaalt de bv alleen belasting over het werkelijk behaalde rendement. Vanaf 2021 is het tarief over de eerste € 245.000 rendement slechts 15% en pas als het aan u wordt uitgedeeld betaalt u over het restant nog 26,9%. Per saldo komt dit neer op een tarief van bijna 38% over het behaalde rendement.

Belastingbesparing in box 3

Met name bij een laag rendement, zoals momenteel op een spaarrekening, is het voordeliger om uw vermogen over te hevelen naar uw bv. U bespaart hiermee de belasting in box 3 en hoeft slechts te betalen over een rendement van vrijwel nihil.

Hoe kunt u overhevelen?

U kunt vermogen overhevelen door middel van een kapitaalstorting of door uw bv een lening te verstrekken. Denk er in het laatste geval wel aan dat u zakelijke voorwaarden hanteert, zoals een vaststellen en betalen van een reële rente. Een fiscaal adviseur kan u hierbij van het juiste advies voorzien.

Heeft u nog vragen over belasting besparen in box 3? Neem gerust contact met ons op.

💡 Wilt u nog meer belastingtips? Download dan hieronder het gratis E-book! 

Wilt u nog meer (gratis) belastingtips?