Belastingdienst: Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto

De Belastingdienst heeft in overleg met VNO-NCW en EVO een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op privégebruik van een bestelauto die de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt.

Oude afspraak vervangen door nieuwe

Het advies van de fiscus is om de oude afspraak te vervangen door de nieuwe. Belastingdienst: 'Als u de (oude of nieuwe) voorbeeldovereenkomst niet gebruikt of als u deze wijzigt, kan het zijn dat de schriftelijke vastlegging van uw verbod niet (meer) voldoet. Om dit te voorkomen kunt u uw afspraak voor goedkeuring voorleggen aan Belastingdienst Doetinchem, Landelijk Coördinatiecentrum Auto, antwoordnummer 367, 7600 VB Almelo.

Let op!
Als u de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto gebruikt, is dit bericht niet voor u bedoeld.

Bron: Accountancynieuws