Landelijke landbouwnormen 2020 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor het jaar 2020 gepubliceerd. Met behulp van deze normen kunt u als agrarisch ondernemer de winstaangifte voor 2020 samenstellen. Onderdeel van de landbouwnormen zijn de normen voor uw privégebruik.

Onderverdeling

De landbouwnormen bevatten een onderverdeling in veehouderij, landbouw en tuinbouw. Ook gaat het om zaken waarop wordt afgeschreven, zoals landbouwmachines.

Er is per sector een verdere onderverdeling te vinden; voor de veehouderij in bijvoorbeeld pluimvee, varkens en schapen.

Waardebepaling

Een belangrijk onderdeel van de landbouwnormen is de waardebepaling van agrarische goederen. Deze is vanwege de diverse situaties erg gedetailleerd en complex. Om toepassing ervan te vereenvoudigen bevatten de landbouwnormen verschillende uitgewerkte voorbeeldberekeningen.

Privégebruik

De normen inzake privégebruik zijn bedoeld als richtlijn. De onderlinge verschillen tussen gezinnen zijn dermate groot, dat een zo goed mogelijke schatting gemaakt moet worden op basis van de specifieke gezinssituatie. Richtlijnen dienen daarbij als hulpmiddel. 

Afwijken mag, mits onderbouwd

De landbouwnormen zijn opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van agrarische brancheorganisaties. Toch kunt u van de normen afwijken, als u van mening bent dat deze in uw situatie geen goed beeld geven van de waarde van uw bedrijfsmiddelen. U dient dit dan wel te onderbouwen.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.