Bedrijfsregister paarden bijhouden in I&R

Vaak moet u wijzigingen in de I&R-database opnemen. Doet u dit tijdig dan hoeft u geen apart bedrijfsregister bij te houden...

Bedrijfsregister paarden bijhouden in I&R

Heeft u paarden? En wijzigt bijvoorbeeld de verblijfplaats van uw paard? Dan moet u dat in uw bedrijfsregister opnemen. Vaak moet u deze wijzigingen ook in de I&R-database opnemen. Doet u dit tijdig, dan hoeft u geen apart bedrijfsregister bij te houden. 

Bedrijfsregister paarden

Houdt u paarden, dan moet u in uw bedrijfsregister gegevens bijhouden, zoals de identificatiecode van uw paard (UELN-levensnummer of chipnummer) en de geboorte- of sterfdatum. Gaat uw paard naar een andere locatie, dan moet u de datum van vertrek en de bestemming opnemen in het bedrijfsregister. Dit geldt ook als uw paard vanaf een andere bestemming op uw locatie komt.

Let op! Iedere wijziging moet u binnen drie werkdagen in uw bedrijfsregister opnemen.

I&R-paarden

Veel van deze wijzigingen moet u ook vastleggen in de I&R-paarden. Deze wijzigingen moet u dan binnen zeven kalenderdagen doorgeven.

💡 Tip: Als u de wijzigingen binnen drie werkdagen vastlegt in de I&R-paarden dan vangt u twee vliegen in één klap. Uw I&R-registratie is dan ook uw bedrijfsregister. U hoeft dan geen apart bedrijfsregister bij te houden.

Alleen verplaatsingen van meer dan 30 dagen

Alleen verplaatsingen van meer dan 30 dagen moet u verplicht in de I&R melden - verplaatsingen korter dan 30 dagen niet. Deze moet u echter wel in het bedrijfsregister opnemen.

Wilt u dubbel werk voorkomen en dus geen apart bedrijfsregister bijhouden? Dan moet u alle verplaatsingen binnen drie werkdagen in de I&R melden.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Registratie bij inscharen paarden

In I&R-paarden moet een paard gekoppeld zijn aan de verblijfplaats (UBN). Wijzigingen in de verblijfplaats moeten worden geregistreerd. Wat moet u registreren als u een paard van derden tijdelijk inschaart?

Door Robert Reuver
Lees verder