Verblijfskosten eigen rijders 2021 vastgesteld

Transportondernemers die meerdaagse of op meerdere dagen internationale ritten maken, mogen € 39,50 per gereden dag van de winst aftrekken...

Verblijfskosten eigen rijders 2021 vastgesteld

De Belastingdienst heeft het bedrag voor de verblijfskosten eigen rijders van 2021 vastgesteld. Transportondernemers die meerdaagse of op meerdere dagen internationale ritten maken, mogen € 39,50 per gereden dag van de winst aftrekken als verblijfskosten.

Meer dan in 2020

In 2020 was dit bedrag vastgesteld op € 38,50. De vertrek- en terugkomdag telt hierbij voor de helft mee. Belastingplichtige moeten hun aantal gereden dagen wel inzichtelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld door het laten zien van de rittenstaat of tachograafschijf.

Voorwaarden

De regeling geldt ook voor internationale ritten die starten op meer dan 50 kilometer van het woonadres van de transportondernemer, zelfs als deze internationale rit korter duurt dan 24 uur. Om hiervoor in aanmerking te komen, gelden er een aantal voorwaarden:

✅ De ritten dienen plaats te vinden op aaneengesloten dagen. 
✅ Het traject van elke rit moet zich geheel buiten een afstand van 50 km van het woonadres van de transportondernemer bevinden. 

Aftrek werkelijke kosten

Transportondernemers kunnen ook kiezen voor aftrek van de werkelijke kosten. Eén keer per jaar moet de keuze tussen forfaitaire aftrek en de aftrek van de werkelijke kosten worden gemaakt. Dit geldt dan ook voor alle ritten van dat jaar.

Heeft u nog vragen over de verblijfskosten eigen rijders in 2021? Neem gerust contact met ons op. 

Bron: TLN