Hoogte basis- en vergroeningspremie 2021 bekend

De basispremie voor het jaar 2021 is vastgesteld op € 259,73 per hectare, de vergroeningspremie bedraagt € 111,96 per hectare. Deze bedragen zijn gelijk aan 2020.

Budgetkorting?

Deze bedragen worden waarschijnlijk verlaagd met een Europese budgetkorting. De hoogte van deze korting is echter nog niet bekend. Evenals vorig jaar krijgt u geen nationale budgetkorting.

Verrekenen met voorschot

Heeft u deze zomer een voorschot op de basis- en vergroeningspremie ontvangen? Dan verrekent RVO dit voorschot met de definitieve uitbetaling.

Vragen

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.