BIK: Wat is het en voor wie?

Het kabinet heeft bekendgemaakt hoe de baangerelateerde investeringskorting (BIK) wordt vormgegeven. De BIK is bedoeld om tijdens de huidige coronacrisis investeringen te stimuleren. Het geldt voor investeringen die worden gedaan in de periode 1 oktober 2020 t/m 31 december 2022. 

Voor bedrijven met personeel

De BIK kan verrekend worden met de loonheffing en is daardoor alleen interessant voor bedrijven met personeel. Door deze systematiek is het voordeel van de regeling ook niet afhankelijk van de winst.

Gunstig bij (kleinere) investeringen

Via de BIK kan 3% van het investeringsbedrag tot €5 miljoen worden verrekend met de loonheffing. Bij een hoger investeringsbedrag is van het meerdere 2,44% te verrekenen. Dit pakt dus gunstig uit voor kleinere investeringen.

Let op! De percentages voor 2022 staan nog niet vast. Deze zijn afhankelijk van de evaluatie van de regeling die eind 2021 plaatsvindt. 

BIK aanvragen: vier keer per jaar

De BIK kan per jaar vier keer worden aangevraagd. Er geldt per aanvraag een ondergrens van €20.000 en per bedrijfsmiddel een ondergrens van €1.500.

Samen met investeringsregelingen

De BIK kan worden verkregen naast de bestaande investeringsregelingen, zoals:

  • de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (kia);
  • de milieu-investeringsaftrek en;
  • de energie-investeringsaftrek.

De BIK geldt alleen voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen.

Voorwaarden BIK

De investeringen moeten uiterlijk tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 zijn betaald. Daarnaast moeten investeringen binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik worden genomen. Verder gelden er een aantal voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

BIK aanvragen

Bedrijven die investeren kunnen vanaf 1 september 2021 de BIK aanvragen bij de Rijksoverheid. Na ontvangst van een BIK-verklaring, kan de BIK worden verrekend met de loonheffing.

Heeft u nog vragen over de baangerelateerde investeringskorting (BIK)? Neem gerust contact met ons op. 

Whitepaper

Baangerelateerde investeringskorting

Wat houdt de BIK regeling in? Maaike legt het u uit!