Verzekeraar niet verplicht AOW gat te dichten

Vanaf 1 januari 2013 wordt de AOW-gerechtigde leeftijd in stapjes verhoogd wat er toe leidt dat in 2021 de 67 jarige leeftijd bepalend is voor de AOW-uitkering. 

Ron Mulder
Ron Mulder

Onrust

Voor alle ondernemers met een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (o.a. medische beroepsbeoefenaren, directeur-grootaandeelhouders etc) heeft dit gevolgen. Bij zelfstandig ondernemers zorgt deze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd nu dan ook voor veel onrust.

ZZP'ers soms jarenlang onverzekerd

Dit bleek ook uit een uitzending van Tros Radar van afgelopen maandag 18 april. De afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen lopen vaak maar tot 60 of 65 jaar en door de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd ontstaat dus een gat. Hierdoor zijn ZZP'ers soms jarenlang onverzekerd.

Ron Mulder MPLA waarschuwde in 2011 al voor deze situatie. Met name voor al zieke/arbeidsongeschikte mensen levert dit problemen op. Dit kan voor financiële problemen zorgen. Want nu gaat het soms maar om een paar maanden, in de toekomst gaat het om 2 jaar of langer. Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars hoeven relaties bovendien niet door te betalen tot de nieuwe AOW-leeftijd is bereikt.

Niet (bij)verzekeren om AOW-gat te dichten

Dat heeft de geschillencommissie van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bepaald in een zaak van een arbeidsongeschikte vrouw tegen haar verzekeraar. De uitspraak komt erop neer dat arbeidsongeschikte mensen zich niet kunnen (bij)verzekeren voor het AOW-gat dat ontstaat doordat de overheid per 1 januari 2013 de AOW-leeftijd heeft verhoogd. ''Dat probleem wordt alleen maar groter omdat steeds meer mensen daarmee te maken krijgen'', zei een woordvoerder in een toelichting.

Geen aanspraak op uitkering

Het raakt arbeidsongeschikte mensen die in het verleden voordat zij ziek werden, een verzekering afsloten waarvan de einddatum aansloot op de begindatum van de AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd. Omdat de AOW-leeftijd door de overheid per 1 januari 2013 is verhoogd, krijgt een onbekend aantal mensen te maken met een hiaat, waarin geen aanspraak kan worden gemaakt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering noch op een AOW-uitkering.