Machtigen voor belastingaangiften verandert

De jaarlijkse stroom aan machtigingsbrieven wordt vaak als omslachtig ervaren. Daarom biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om een doorlopende machtiging af te geven. Lees wat u hiervoor moet doen!

Machtigen voor belastingaangiften verandert

Als de Jong & Laan de belastingaangiften voor u en/of uw onderneming verzorgt, ontvangt u jaarlijks machtigingsbrieven van de Belastingdienst. Daarmee geeft u ons jaarlijks toestemming om de volgende berichten te ontvangen:

  • vooaf ingevulde aangifte inkomstenbelastingen (VIA)
  • service berichten aanslagen (SBA) voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en toeslagen.

Deze jaarlijkse stroom aan machtigingsbrieven wordt vaak als omslachtig ervaren. Daarom biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om een doorlopende machtiging af te geven. Lees hieronder hoe u dat doet en welke uiterlijke datum hieraan verbonden is. 
 

Reageer tijdig!

Om optimaal gebruik te maken van de doorlopende machtiging, is het belangrijk dat we deze tijdig activeren.

Mogelijk heeft u het verzoek tot afgeven van een doorlopende machtiging al ontvangen van de Belastingdienst. Wilt u ons blijven machtigen? Stuur deze machtiging dan tijdig naar ons door. Dat kan per post, of mail een scan naar uw vaste contactpersoon bij de Jong & Laan. Wij zorgen dan voor activatie.

Voor de VIA hanteert de belastingdienst vooralsnog 1 december 2021 als uiterste datum. Voor de andere berichten kan een latere datum gelden. Let u daarop als u de brieven ontvangt?

Wat is een machtiging?

Als de Jong & Laan over een machtiging beschikt, ontvangen wij digitale kopieën van de aanslagen voor de belastingsoorten waarvoor u ons gemachtigd heeft. Die kunnen wij dan digitaal controleren. Ook kunnen wij de VIA benutten bij het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting. U hoeft ons dan niet apart specificaties van de posten die al in de VIA zijn opgenomen, toe te sturen.

Machtiging stopzetten

Wilt u op enig moment de machtiging stopzetten, dan kan dat uiteraard. U kunt daarvoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij de Jong & Laan. Wij trekken namens u de machtiging in en ontvangen dan geen kopieën van de aanslagen of gegevens meer.

Vragen?

Heeft u vragen over dit ondewerp? Neem gerust contact met ons op.