Aftrek onderhoud monumentenpand

Bent u eigenaar van een monumentenpand? Het schrappen van de aftrekpost voor uitgaven aan uw pand is uitgesteld. Wat betekent dit voor u?

Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

Als eigenaar van een monumentenpand mag u bepaalde onderhoudskosten aan het pand in de inkomstenbelasting in aftrek brengen. Een monumentenpand is in dit geval een pand dat is ingeschreven in een Rijksmonumentenregister (of is aangewezen als beschermd monument) en voor u een eigen woning of een bezitting in box 3 is.

Aftrekpost

Op dit moment is 80% van de kosten die u maakt om het pand in bruikbare staat te houden of te herstellen aftrekbaar. Achterstallig onderhoud valt hier ook onder. Een verbetering zoals een uitbreiding van het monumentenpand niet. Ook eigenaarslasten en afschrijvingen zijn nu niet aftrekbaar. 

Mogelijkheid blijft bestaan

Tijdens Prinsjesdag is aangekondigd dat aan die aftrekpost van 80% van de onderhoudskosten per 1 januari 2017 een einde zou komen, mits de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de plannen van het Kabinet. Inmiddels heeft het Kabinet laten weten dat de mogelijkheid van fiscale aftrek voor het onderhoud van monumentenpanden in 2017 blijft bestaan. De uitwerking wordt doorgeschoven naar 2018. Maar, kennelijk ligt de aftrekmogelijkheid wel onder een vergrootglas. 

Subsidieregeling

Voor particuliere eigenaren van monumentenpanden komt er een nieuwe subsidieregeling. U kunt onder voorwaarden een subsidie ontvangen van 25% voor bepaalde aangewezen onderhoudskosten voor het in stand houden van het monument. Voor de subsidie wordt maximaal €10.000 aan subsidiabele kosten per jaar in aanmerking genomen. Aanvragen waarvan de subsidiabele kosten lager zijn dan €2.000 per jaar komen niet voor subsidie in aanmerking.

Overgangsregeling

Maar wat nu als u plannen heeft voor onderhoud aan uw monumentenpand. En u was in de verwachting dat er ook in 2017 en 2018 nog een fiscale aftrek zou zijn? U heeft zelfs al uitgewerkte investeringsplannen en u bent ook al een financieringsverplichting aangegaan of u gaat deze nog aan vóór 2017? Voor u is er een overgangsregeling. Onder voorwaarden komt u in aanmerking voor een subsidie van 40% van de potentieel fiscaal aftrekbare onderhoudskosten.