Meer tijd voor aflossen belastingschulden

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen met het betalen van hun belasting, krijgen langer de tijd om deze schulden af te lossen. De termijn waarbinnen de belastingschulden terug moeten worden betaald, is 36 maanden.

Terugbetaling later van start

Door de aflosperiode te verlengen hoopt het kabinet dat ondernemers hun schulden makkelijker kunnen terugbetalen. Naast deze verlening is 21 januari 2021 besloten dat de terugbetaling op 1 oktober 2021 van start gaat. Dit is later de voorheen besloten datum van 1 juli 2021. 

Ook uitsteldatum verlengd 

Ondernemers die al uitstel hebben aangevraagd voor de terugbetaling van hun belastingschulden, kunnen dit uitstel verlengen tot 1 juli 2021. Oorspronkelijk was dit mogelijk tot 1 april van dit jaar.

Wat als de periode van uitstel voorbij is?

Als de periode van betalingsuitstel voorbij is, moeten nieuw opkomende verplichtingen wat betreft aangifte en betaling worden nagekomen. Als dat niet gebeurt, kan het uitstel worden ingetrokken en kan geen gebruik worden gemaakt van de gespreide betalingsregeling.

Zelf om verlenging vragen

Het is dus belangrijk dat ondernemers die na drie maanden uitstel niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, zélf om verlenging vragen. Doen zij dit niet, dan lopen zij het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling waarin zij hun schuld in 36 maanden kunnen aflossen.

Invorderingsrente blijft laag

Invorderingsrente moet betaald worden als belastingschulden niet tijdig zijn voldaan. De invorderingsrente is vanwege de coronacrisis verlaagd naar 0,01%. De verlaagde invorderingsrente van 0,01% blijft tot en met 31 december 2021 van kracht. 

Let op! Per 1 januari 2022 zal dit percentage weer stijgen naar 4%. Er is nog geen maatregel aangekondigd om deze verhoging uit te stellen.

Voorstel betalingsregeling volgt

Ondernemers met belastingschulden krijgen een brief van de Belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling. Is het voorstel niet haalbaar, dan zal men met de inspecteur naar een maatwerkoplossing op zoek moeten gaan.

Nieuwe maatregelen kostenneutraal 

De nieuwe maatregelen werken vrijwel kostenneutraal uit. Naast een verlies aan inkomsten door niet voldane belastingschulden leveren de maatregelen namelijk ook rente op.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op met onze belastingadviseur

Blog
Ook interessant

Uitstel van betaling belastingen en premies

Vanaf 1 juli 2021 komt de regeling voor bijzonder uitstel van betaling te vervallen. Wat kan er nog wel? U leest het in dit artikel.

Door Ellen Punte
Lees meer

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.