Terechte afdrachtvermindering tot 2014 voor schoolgaand personeel?

De afdrachtvermindering onderwijs was tot 2014 een fiscale tegemoetkoming om werkend leren te bevorderen. Had u destijds als bouwondernemer schoolgaand personeel in dienst en maakte u gebruik van deze fiscale regeling?

Terechte afdrachtvermindering tot 2014 voor schoolgaand personeel?

De afdrachtvermindering onderwijs was tot 2014 een fiscale tegemoetkoming om werkend leren te bevorderen. Had u destijds als bouwondernemer schoolgaand personeel in dienst en maakte u gebruik van deze fiscale regeling?

De fiscus legt nog steeds talloze naheffingsaanslagen op, in gevallen waarin deze tegemoetkoming naar hun mening onterecht geclaimd is.

Ook voor deeltijdopleiding

De fiscus heeft al vaker geprobeerd na te heffen over de afdrachtvermindering. Bedrijven claimden de afdrachtvermindering ook indien er sprake was van een deeltijdopleiding. Ook in deze gevallen legde de Belastingdienst naheffingen op, maar de Hoge Raad heeft beslist dat dit niet terecht is.

Fiscus geeft niet op

Inmiddels is duidelijk geworden dat de Belastingdienst de strijd nog niet opgeeft en nog steeds naheffingsaanslagen oplegt voor bedrijven die de faciliteit geclaimd hebben terwijl een deelopleiding gevolgd werd. Volgens de Belastingdienst betekent de uitspraak van de Hoge Raad dat weliswaar niet de hele opleiding gevolgd hoeft te worden, maar wel het beroepspraktijkgedeelte van de hele opleiding.

Let op
De Hoge Raad heeft nog niet beslist of deze uitleg correct is.

Massaal

De fiscus legt massaal naheffingen op en stapt zo nodig naar de rechter. Volgens de Belastingdienst is dit noodzakelijk, omdat de individuele omstandigheden voor ieder bedrijf dat de afdrachtvermindering claimde, sterk wisselend zijn.

Beroep

In soortgelijke gevallen is het raadzaam in bezwaar en beroep te gaan tegen de naheffingen, indien het argument wordt gebruikt dat niet het praktijkgedeelte van de gehele opleiding is gevolgd. Het is immers nog maar de vraag of deze uitleg juist is.