Achtung Kontrolle voor Nederlandse bouwbedrijven in Duitsland

Vanaf 1 januari 2015 is in Duitsland de wet "Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns" in werking getreden. Welke verplichtingen zitten hieraan vast voor de werkgever en geldt dit alleen voor Duitse werkgevers?

Daniël Mol
Daniël Mol

Melding werknemers in Duitsland en Mindestlohngesetz 

Op 1 januari 2015 voerde Duitsland het wettelijk minimumloon in. Daarbij is vorig jaar het Duitse Mindestlohngesetz (MiLoG) van toepassing verklaard voor alle werknemers die in Duitsland werken. In deze MiLoG is bepaald dat iedere werknemer die in Duitsland werkzaam is, een minimumloon moet ontvangen van € 8,50 bruto per uur, tenzij in bepaalde gevallen via een (Duitse) cao een hoger loon van toepassing is.

Werkgevers moeten, voorafgaand aan het verrichten van werkzaamheden in Duitsland, aan een aantal verplichtingen voldoen. Deze verplichtingen zijn onder te verdelen in een meldingsplicht (Meldepflicht) en een documentatieplicht (Erstellen und Bereithalten von Dokumenten).

Meldingsverplichtingen

Voor een aantal sectoren gelden zogenaamde meldingsverplichtingen, ondermeer in de bouwsector. Het gevolg hiervan is dat Nederlandse werkgevers verplicht zijn om werknemers die in Duitsland werkzaam zijn voorafgaand aan het begin van de in Duitsland te verrichten werkzaamheden (per fax) te melden bij de Duitse Douane/Zoll met een speciaal hiervoor ontwikkeld formulier.

Documentatieverplichtingen

Naast de meldingsplicht moet de werkgever ook aan de documentatieverplichting voldoen. Dat houdt in dat onderliggende bewijsstukken voor de uitbetaling van tenminste het Duitse minimumloon in Duitsland (in de Duitse taal) gereed gehouden moeten worden, zoals de:

  • arbeidsovereenkomst;
  • arbeidstijdenoverzicht;
  • loonstroken;
  • en het betalingsbewijs van het loon.

Hoge boetes

Op het niet naleven van het Mindestlohngesetz staan hoge boetes. Zo bedraagt de maximumboete bij het niet voldoen aan de administratieve verplichtingen uit het Mindestlohngesetz € 30.000 en het niet uitbetalen van het Mindestlohn € 500.000.

Inmiddels voert o.a. de Zoll (douane) diverse controles uit op naleving van de uitbetaling van het Duitse minimumloon en de betreffende hiertoe geldende verplichtingen. 

Payroll en uitzendkrachten in Duitse bouw niet toegestaan

In de Duitse bouw is het werken met uitzendkrachten niet toegestaan. Dit heeft het Duitse advocatenkantoor Alpmann-Fröhlich schriftelijk vernomen van het Bundesfinanzdirektion West (Zoll) te Keulen. De douane beroept zich hierbij op het Arbeitnehmerentsendegesetz.

In deze wetgeving is geregeld dat het te werk stellen van uitzendkrachten voor de Duitse bouw verboden is. Nederlandse bouwbedrijven omzeilden dit verbod door het Nederlands recht van toepassing te verklaren op hun contracten met payroll / uitzendbureaus. Deze constructie wordt nu door het Bundesfinanzdirektion West op grond van het Arbeitnehmerentsendegesetz als niet toelaatbaar gekwalificeerd.

Aangezien er (nog) geen jurisprudentie omtrent dit standpunt van de douane is, blijft het een risico voor iedere Nederlandse ondernemer die in de bouw werkzaam is om uitzendkrachten in te zetten in de Duitse bouwnijverheid.

Ook interessant

Dienst
Branchepagina Bouw
Lees meer
Blog
Werknemers in Duitsland? Werkgevers opgelet!
Lees meer
Pagina
Ondernemen in Duitsland
Lees meer