Aanvragen tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers

Land- en tuinbouwondernemers krijgen extra tijd, namelijk tot 31 oktober 2020, om een verzoek in te dienen tot definitieve vaststelling van de ‘tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers’. Deze tegemoetkoming is bedoeld om schade vanwege de coronacrisis te compenseren.

Voor wie is de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming betreft de sierteelt, de voedingstuinbouw en de telers van fritesaardappelen. De geleden schade is een gevolg van het feit dat de betreffende goederen, zoals bloemen, niet of moeilijk kunnen worden opgeslagen. 

Aanvraagtermijn langer

Het indienen van een aanvraag tot definitieve vaststelling van tegemoetkomingen kan nu tot 31 oktober 2020. Aanvragen moesten voor de sectoren sierteelt en voedingstuinbouw in eerste instantie uiterlijk 31 augustus zijn ingediend, voor de sector fritesaardappelen uiterlijk 15 september.

Voordelen termijnverlenging

Door de termijnverlenging kan de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en sectoraccountants bepaalde zaken verder uitwerken. Zo kunnen zij bekijken welke werkzaamheden een accountant moet verrichten voor een aanvraag van de tegemoetkoming. Daarnaast hebben ondernemingen nu extra tijd om de noodzakelijke bewijsstukken te verzamelen.

NOW niet in mindering 

Er is bekendgemaakt dat de (nog te) ontvangen tegemoetkomingen in het kader van de NOW niet op de tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers in mindering gebracht hoeft te worden. De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers. Recentelijk kwam naar voren hoe de tegemoetkoming NOW 3.0 eruit gaat zien. 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.