Deadline subsidie Praktijkleren 16 september!

Had u in het studiejaar 2018/2019 werknemers in dienst die gebruikmaken van een praktijk- of werkleerplaats? Vergeet dan niet tijdig de subsidie Praktijkleren aan te vragen. U kunt de aanvraag indienen tot en met 16 september 2019, uiterlijk 17.00 uur.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De subsidie is vooral gericht op mbo’ers. U vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan.

Maximaal € 2.700

Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 2.700 per werknemer per jaar. Bij overschrijding van de beschikbare budgetten kan de subsidie lager uitvallen.

Voorwaarden

Per onderwijscategorie gelden aanvullende voorwaarden. Zo dient u veelal een erkend leerbedrijf te zijn, om voor deze subsidie in aanmerking te komen.

Administratie

De subsidieregeling vereist ook dat u een deugdelijke administratie bijhoudt met betrekking tot de in dienst zijnde leerlingen.

Hieruit moet blijken dat u aan de voorwaarden voor de subsidie voldoet. Als dat niet het geval is, kan de subsidie worden teruggevorderd.

Heeft u vragen over de subsidieregeling Praktijkleren, neem dan contact met ons op.

Blog
Download de whitepaper

Biedt u leerwerkplekken aan? Mis de Subsidieregeling praktijkleren niet!

Biedt u leerwerkplekken aan? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer, student, promovendus of ‘toio’.

Lees meer