Aanvraag steunmaatregel € 4.000 gestart

Geüpdatet op maandag 25 mei

Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, kunnen tot eind juni 2020 een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto. Het gaat hier om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend als het Noodloket.

Het betreft een gift. Om oneigenlijk gebruik te voorkomen vindt er wel controle plaats op de aanvragen.

Let op! De TOGS krijgt een opvolger: TVL. Lees er meer over.

Specifieke sectoren

De TOGS is bedoeld voor specifieke sectoren. Of uw bedrijf tot een getroffen branche hoort, wordt vastgesteld aan de hand van de SBI-code. Het betreft o.a.:

 • eet- en drinkgelegenheden;
 • bioscopen; 
 • haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten);
 • reisbemiddeling en reisorganisaties;
 • rijschoolhouders;
 • sauna’s;
 • solaria;
 • zwembaden;
 • fitnesscentra;
 • sportclubs en sportevenementen;
 • bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen en muziekscholen.

Inmiddels kunnen meerdere sectoren gebruikmaken van de regeling. De actuele lijst met branches en sectoren vindt u op de website van RVO

SBI-code onjuist of ontbrekend

Sinds de bekendmaking van de tegemoetkoming melden diverse ondernemers dat hun SBI-code onjuist is. Ze komen daardoor niet in aanmerking voor de tegemoetkoming. Wel kunnen ze aan de Rijksdienst voor ondernemend Nederland, RVO.nl doorgeven van mening te zijn dat hun SBI-code onjuist is en waarom. Dit kan online via een formulier. Deze codes worden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voorgelegd.

Ook zijn er ondernemers die van mening zijn dat ook hun bedrijf specifiek getroffen wordt door het coronavirus en hun SBI-code missen in het rijtje dat voor de tegemoetkoming in aanmerking komt. Ook zij kunnen dit online doorgeven. Ook deze codes worden aan het ministerie voorgelegd.

Digitaal aanvragen

De aanvraag moet digitaal worden ingediend bij de RVO. U heeft daarvoor tot en met 26 juni 2020 de tijd. Voor de aanvraag is eHerkenning niveau 1 of hoger nodig of DigiD. Heeft u nog geen eHerkenning? Dan kunt u die aanvragen. De aanvraag voor eHerkenning niveau 1 wordt in principe binnen enkele dagen afgerond.

Voorwaarden

Er gelden voor de tegemoetkoming diverse voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • uw onderneming is in Nederland gevestigd;
 • uw bedrijf behoort tot een van genoemde sectoren; dit moet blijken uit de inschrijving op peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister;
 • in uw onderneming werken maximaal 250 personen;
 • uw onderneming is niet failliet en heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend;
 • u verwacht van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van ten minste € 4.000;
 • u verwacht van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen;
 • u heeft over het huidige en de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun ontvangen (de-minimisverordening).

Geen onderneming aan huis

Een andere voorwaarde is dat uw onderneming gevestigd is buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waarvan de eigenaar, huurder of pachter boven de zaak woont.

Let op
Per 7 april heeft het kabinet een versoepeling aangebracht. Sommige sectorenkomen toch in aanmerking voor de regeling als er sprake is van ‘significante bedrijvigheid’ terwijl de ondernemer staat ingeschreven op het huisadres. Als voorbeelden worden genoemd ondernemingen met meer grootschalige persoonlijke dienstverlening zoals haarverzorging en schoonheidsverzorging, maar bijvoorbeeld ook voor de houder van een manege op het eigen erf.

Daarnaast zijn er sectoren, waarbij het kenmerkend is dat ondernemers een fysieke inrichting of fysieke productiemiddelen hebben buiten de woning. Als voorbeelden worden genoemd de auto- en motorrijschoolhouders.  Aan hen zal, om in aanmerking te komen voor de TOGS, een aanvullende verklaring worden gevraagd waaruit dit blijkt.

De aanvraag

Voor de aanvraag heeft u (samengevat) nodig:

 • een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;
 • het KVK-nummer van de onderneming (let op: niet vestigingsnummer/RSIN);
 • de SBI-code van de hoofdactiviteit van de onderneming;
 • het correspondentie- en bezoekadres van de onderneming;
 • contactgegevens ondernemer: naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Wanneer ontvangt u uw geld?

RVO probeert binnen twee weken een besluit te nemen. Daarna betaalt men binnen een paar werkdagen uit. Lukt het RVO niet om binnen twee weken een besluit te nemen, dan ontvangt u hierover op tijd bericht.

Heeft u vragen over deze steunmaatregel, neem dan contact met ons op.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.