Tijdige betaling leges bij aanvraag derogatie

Vanaf 2019 heeft RVO de werkwijze inzake de aanvraag voor derogatie gewijzigd. Lees verder...

Tijdige betaling leges bij aanvraag derogatie

Vanaf 2019 heeft RVO de werkwijze inzake de aanvraag voor derogatie gewijzigd. In het verleden werd op basis van de bij de Gecombineerde Opgave  opgegeven oppervlakte landbouw een bedrag ingehouden. Dit bedrag werd automatisch geïncasseerd. Ook in het jaar 2019 wordt deze werkwijze gehanteerd.

 

Werkwijze RVO

Nieuw is dat er binnen 30 dagen na de aanvraag voor derogatie een bedrag van € 50 aan zogenaamde leges  betaald moet worden.  Al  enkele minuten na het indienen van de aanvraag verschijnt deze factuur automatisch in “Mijn Dossier”.  

Let op:
De factuur wordt niet per post verstuurd en de factuur wordt niet automatisch geïncasseerd!  U dient de factuur zelf uit “Mijn Dossier” te halen en zelf te betalen. 

Op de factuur staat ook de datum waarop de factuur uiterlijk betaald moet zijn. Ook het bijbehorende kenmerk en het banknummer waarop betaald dient te worden staan vermeld op de factuur.

Het is belangrijk dat de factuur op tijd wordt betaald. Indien niet tijdig wordt betaald zal geen derogatie worden verleend.

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op