Aanspraak levensloop per direct belast

Sommige werknemers beschikken over een zogenaamd tegoed volgens de levensloopregeling. Dit tegoed is met ingang van 1 november 2021 vrijgevallen...

Aanspraak levensloop per direct belast

Sommige werknemers beschikken over een zogenaamd tegoed volgens de levensloopregeling. Dit tegoed is met ingang van 1 november 2021 vrijgevallen. Dit houdt in dat de uitvoerder van de levensloopregeling verplicht is hierover loonheffing in te houden. Daarbij mag geen rekening worden gehouden met de standaardloonheffingskorting.

Hoe zat het ook alweer?

Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof of om eerder te stoppen met werken. Werknemers konden tot 1 november echter ook nog over een levenslooptegoed beschikken.

De waarde van het tegoed wordt in beginsel aangemerkt als loon uit arbeid. Alleen als de werknemer of ex-werknemer op 1 januari 2021 61 jaar of ouder was, wordt de aanspraak aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking.

Gevolgen

De verandering in het inkomen van degenen die het tegoed krijgen uitbetaald, heeft ook effect op inkomensafhankelijke regelingen, waaronder toeslagen en heffingskortingen. Voor dit effect was al eerder gewaarschuwd, zodat betrokkenen hiermee al rekening konden houden.

Optie: middelingsregeling

Als door vrijval van het tegoed een forse inkomenswijziging ontstaat, kan ook gebruikt worden gemaakt van de middelingsregeling. Via deze regeling kan het inkomen over drie opvolgende jaren worden belast, doordat dit als het ware gelijkmatig verkregen wordt. Hierdoor wordt de progressie verminderd, waardoor minder belasting hoeft te worden betaald. 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.