Aanpassing minimumjeugdloon pas vanaf juli 2017

De voorgestelde aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon gaat op z'n vroegst pas in vanaf 1 juli 2017. Dit is besloten omdat de aanpassing de nodige zorgvuldigheid en voorbereidingstijd vergt.

Aanpassing minimumjeugdloon

Als het aan het kabinet ligt, gaat het minimumjeugdloon de komende jaren stapsgewijs omhoog. Jongeren van 21 jaar verdienen hierdoor op termijn minimaal het minimumloon voor een volwassene in plaats van het minimumjeugdloon. Ook stijgt het loon voor jongeren van 18,19 en 20 jaar.

De aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon werd op 21 april 2016 aangekondigd als onderdeel van een omvangrijk pakket aan arbeidsmarktmaatregelen.

Wetsvoorstel najaar 2016

Deze aanpassing heeft wel wat voeten in de aarde. Zo moeten diverse wetten worden aangepast en dat vereist zorgvuldigheid. Naar alle waarschijnlijkheid volgt een wetsvoorstel dit najaar, waarna de parlementaire behandeling kan starten in de Tweede Kamer, gevolgd door de Eerste Kamer.

Voorbereiding aanpassing minimumjeugdloon

Ook werkgevers en werknemers moeten zich voldoende kunnen voorbereiden op de veranderingen. De daadwerkelijke stapsgewijze aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon is dan ook op z'n vroegst te verwachten per 1 juli 2017.