Aanpassing fosfaatgebruiksnormen vanaf 2020

Het aangekondigde zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn bevat ook aanpassingen t.a.v. de fosfaatgebruiksnormen. Deze aanpassingen gaan, volgens het plan, in vanaf 2020.

Aanpassing fosfaatgebruiksnormen vanaf 2020

Het aangekondigde zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn bevat aanpassingen ten aanzien van de fosfaatgebruiksnormen. De fosfaatklasse ‘neutraal’ wordt opgesplitst. Daarnaast worden enkele normen verhoogd (toestand ‘laag’ en ‘neutraal’) en worden de normen bij de toestand ‘hoog’ verder verlaagd.

Deze aanpassingen gaan, volgens het plan, in vanaf 2020.

Voorgestelde wijzigingen vanaf 2020

De fosfaatklasse ‘neutraal’ wordt vanaf 2020 opgesplitst in ‘neutraal’ en ‘ruim voldoende’. Daarnaast is het plan dat de fosfaatgebruiksnormen worden gewijzigd. In deze tabel zijn de voorgestelde klassen en de bijbehorende normen opgenomen.

Fosfaatklassen Grasland Bouwland
  PAL-getal Norm*    Pw-getal  Norm*  
Arm < 16 120 (120) < 25 120 (120)
Laag 16 - 26 105 (100) 25 - 35 80 (75)
Neutraal 27 - 40 95 (90) 36 - 45 70 (60)
Ruim voldoende 41 - 50 90 (90) 46 - 55 60 (60)
Hoog > 50 75 (80) > 55 40 (50)

* De normen tussen haakjes gelden tot en met 2019.

Extra norm toestand ‘hoog’

Heeft u een bouwland met een fosfaattoestand ‘hoog’, dan mag u de fosfaatgebruiksnormen vanaf 2020 met vijf kilogram verhogen. De voorwaarde is dat u minimaal twintig kilogram fosfaat toedient, door middel van meststoffen met een hoog gehalte aan organische stof en een laag gehalte aan stikstof. Dit zijn bijvoorbeeld meststoffen zoals groen- en GFT-compost, champost en strorijke (vaste) dierlijke mest.