Aanpassing BIK: wat betekent dit voor het mkb?

Het voorstel tot invoering van een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) is aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is wel enigszins aangepast, zodat het meer ten goede komt aan het mkb.

Wat houdt de BIK in?

Vanwege de coronacrisis wil het kabinet er alles aan doen de investeringen aan te jagen. De BIK is hiervan een voorbeeld. Via de BIK kunnen ondernemers 3,9% van een investeringsbedrag tot € 5 miljoen verrekenen met de loonheffing. Bij een hoger investeringsbedrag is van het meerdere 1,8% te verrekenen.

Wijziging in wetsvoorstel

Het percentage van de investeringen tot € 5 miljoen is hoger dan eerder voorgesteld. Daardoor komt de BIK, in het huidige wetsvoorstel, nu nog meer ten goede aan investeringen voor het mkb.

Let op! Vanwege de verrekening met de loonheffing is de BIK alleen interessant voor bedrijven met personeel.

Voor wie is de BIK bedoeld?

In een brief had de staatssecretaris van Financiën eerder duidelijk gemaakt dat de BIK alleen bedoeld is voor binnenlandse investeringen. Ook maakte hij in de brief duidelijk dat het niet is toegestaan een investering waarvoor de BIK wordt verkregen aan een derde ter beschikking te stellen. Het maakt niet uit of deze derde een Nederlands of buitenlands bedrijf is.

Uitzondering: fiscale eenheid

Indien er sprake is van een fiscale eenheid kan dit in beginsel weer wel. In die gevallen is er namelijk geen sprake van misbruik door de aanvrager van de BIK, op voorwaarde dat er sprake is van een binnenlandse situatie. 

Heeft u vragen over de Baangerelateerde Investeringskorting BIK? neem gerust contact met ons op of download hieronder onze whitepaper. 

Whitepaper

Baangerelateerde investeringskorting

Wat houdt de BIK regeling in? Maaike legt het u uit!