Aanmelden knelgeval grondgebondenheid uiterlijk 15 februari

Vanaf 1 januari 2018 kunt u in aanmerking komen voor de knelgevallenregeling ‘grondgebondenheid melkvee’, als u in 2014 te maken had met ‘bijzondere omstandigheden’. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Dan moet u zich uiterlijk 15 februari 2018 aanmelden bij RVO.

Aanmelden knelgeval grondgebondenheid uiterlijk 15 februari

Vanaf 1 januari 2018 kunt u in aanmerking komen voor de knelgevallenregeling ‘grondgebondenheid melkvee’, als u in 2014 te maken had met ‘bijzondere omstandigheden’. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Dan moet u zich uiterlijk 15 februari 2018 aanmelden bij RVO.

Knelgevallenregeling

Het melkvee fosfaatoverschot 2014 is belangrijk bij de bepaling of u voldoet aan de regels t.a.v. de grondgebondenheid melkvee.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor de knelgevallenregeling, indien u in 2014:

  • Een lagere fosfaatproductie (5% lager) had in vergelijking met voorgaande jaren door ‘bijzondere omstandigheden’. Deze bijzondere omstandigheden zijn:
    • Ziekte of overlijden van landbouwer of bloed- en aanverwant in de 1e graad.
    • Dierziekte of diergezondheidsproblemen.
    • Vernieling van stal voor melkvee (bijvoorbeeld door brand of storm).
  • Een tijdelijk grotere fosfaatruimte had door medewerking aan de realisatie van een natuurgebied of aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur.

Aanmelden

Wilt u gebruikmaken van deze regeling? Dan moet u zich uiterlijk 15 februari 2018 melden bij RVO.