Aanmelden fosfaatverrekening 2019

Heeft u in 2019 teveel fosfaat op uw grond gebruikt? U kunt deze overschrijding middels ‘fosfaatverrekening’ onder voorwaarden met 2020 verrekenen. Dit kan alleen als de overschrijding lager is dan 20 kg fosfaat per hectare bouwland. Meld u zich uiterlijk 31 december 2019 aan bij RVO.

Maximaal 20 kg per hectare bouwland

U kunt alleen fosfaatverrekening toepassen wanneer de overschrijding op uw bedrijf niet meer is dan 20 kg fosfaat per hectare bouwland. Als het overschot groter is dan 20 kg per hectare bouwland, mag u de fosfaatverrekening geheel niet toepassen. 

Verrekenen met 2020

De hoeveelheid fosfaat die u verrekent, moet u het daaropvolgende jaar volledig compenseren. Uw fosfaatgebruiksruimte van 2020 wordt in feite dus verlaagd met de te verrekenen overschrijding uit 2019.

Als u in 2020 de aangepaste fosfaatgebruiksnorm overschrijdt, vervalt de fosfaatverrekening. U kunt dan alsnog een boete krijgen over het jaar 2019.

Alleen voor gebruiksnormen

U mag de fosfaatverrekening niet toepassen op de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid. Voor de berekening hiervan moet u altijd uitgaan van de fosfaatplaatsingsruimte zonder fosfaatverrekening.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze agro-adviseurs.