Aangepaste norm mestgebruik overige grond en particulier

Bent u particulier en heeft u grond in gebruik of wilt u mest uitrijden op grond van een particulier? U mag dan niet de ‘reguliere’ gebruiksnormen toepassen. Op deze percelen geldt de norm voor ‘overige grond’.

Aangepaste norm mestgebruik overige grond en particulier

Bent u particulier en heeft u grond in gebruik of wilt u mest uitrijden op grond van een particulier? U mag dan niet de ‘reguliere’ gebruiksnormen toepassen. Op deze percelen geldt de norm voor ‘overige grond’.

Deze normen gelden ook voor percelen waarover u onvoldoende beschikkingsmacht heeft zoals een evenemententerrein. Welke nieuwe normen gelden vanaf 2020?

Wat is een particulier

Er zijn geen exacte kaders om te bepalen of u wordt gezien als een particulier. Dit hangt af van de omvang van uw ‘landbouwactiviteiten’ en of u regelmatig producten verkoopt met een winstoogmerk.

Heeft u maar enkele dieren, minder dan 3 hectare grond en vult u geen Gecombineerde opgave in? Dan zult u door RVO vaak als particulier worden gezien.

Maximaal gebruik op ‘overige grond’

Gebruikt u de ‘overige grond’ als grasland, dan mag u maximaal 170 kg stikstof en 90 kg fosfaat per hectare gebruiken.

Gebruikt u de ‘overige grond’ als bouwland? Dan mag u maximaal 170 kg stikstof en 60 kg fosfaat per hectare gebruiken. Is het perceel geen gras- of bouwland? Dan mag u maximaal 20 kg fosfaat per hectare gebruiken, de stikstofgift is niet beperkt.

Mestsoorten

Het maximale gebruik geldt voor dierlijke mest, herwonnen fosfaat, compost en overige organische mest. U moet ook de mestproductie van eigen dieren of de eventueel ingeschaarde dieren meetellen.

Op ‘overige grond’ mag u ook kunstmest gebruiken. De maximale hoeveelheid is niet nader vastgesteld, u kunt het beste aansluiten bij de normen voor landbouwgrond.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.