Aandachtspunten bij telen EA-vanggewas

Heeft u ook gepland om na de teelt van graan een EA-vanggewas te gaan telen? Hierbij zijn enkele voorwaarden van belang...

Aandachtspunten bij telen EA-vanggewas

Veel bedrijven hebben gepland om na de teelt van graan een EA-vanggewas te telen. Hierbij zijn enkele voorwaarden van belang. In dit bericht gaan we in op enkele aandachtspunten bij de teelt van een EA-vanggewas na een hoofdteelt, indien de vergroeningsverplichting volgens de ‘Algemene lijst’ wordt ingevuld. 

Mengsel 

Het EA-vanggewas moet een mengsel van tenminste twee toegestane gewassen zijn. Er worden geen eisen gesteld aan verhoudingen in het mengsel. U mag alleen gecertificeerd zaaizaad gebruiken. Mengen op eigen bedrijf is wel toegestaan. U bent dus niet verplicht om een mengsel te kopen, maar u moet wel aan kunnen tonen dat u een mengsel heeft gebruikt.

Zaaidatum

U moet het EA-vanggewas uiterlijk op 30 september inzaaien. De verwachte zaaidatum heeft u opgegeven met de Gecombineerde opgave (GO). Wijkt de werkelijke zaaidatum af, dan dient u dit formeel uiterlijk op de dag van inzaai te melden bij RVO. Hiervoor kunt u de GO opnieuw indienen. Dit kan t/m 30 september.

Teeltperiode

Het EA-vanggewas moet minimaal 10 weken worden geteeld (m.u.v. de teelt na vlas of hennep). RVO gaat hierbij uit van de met de GO opgegeven, en eventueel later aangepaste, zaaidatum. Zaait u het vanggewas voor 15 juli, dan begint de 10-weken termijn vanaf 15 juli. Meldt u een aangepaste zaaidatum na de werkelijke zaaidatum, dan geldt de melddatum als startdatum voor de 10 wekentermijn.

Overige aandachtspunten

Ook onderstaande aandachtspunten zijn van belang:
•    U mag het EA-vanggewas bemesten. 
•    U mag t/m 31 december geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Dit verbod geldt niet indien u vlas of hennep heeft geteeld of indien u na het vanggewas een winterteelt teelt. 
•    Alleen na de 10-wekentermijn mag u het vanggewas laten begrazen, maaien of klepelen.

Let op!
Het telen van een EA-vanggewas moet aan allerlei voorwaarden voldoen. Alleen als u hieraan voldoet, kan het vanggewas meetellen voor de invulling van uw vergroeningsverplichting.