Rapport kostenontwikkeling wegvervoer 2021-2022 Panteia uitgebracht

In oktober 2021 is het nieuwe rapport kostenontwikkeling wegvervoer 2021-2022 van Panteia uitgebracht. In deze rapportage zijn de kostenontwikkelingen over 2021 en een verwachting voor 2022 opgenomen.

Rapport kostenontwikkeling wegvervoer 2021-2022 Panteia uitgebracht

In oktober 2021 is het nieuwe rapport kostenontwikkeling wegvervoer 2021-2022 van Panteia uitgebracht. In deze rapportage zijn de kostenontwikkelingen over 2021 en een verwachting voor 2022 opgenomen.

Kostenstijging

De verwachting voor 2022 gaat uit van stijgingen tussen de 3,5% en 5,7%. In de verwachting zijn geen specifieke marktomstandigheden opgenomen waardoor de kostenstijging zomaar (fors) hoger uit kan vallen.

Factoren kostenstijging

Het wegvervoer heeft in grote mate te kampen met schaarste die kostenverhogend werken, waaronder personeelstekort en lange(re) levertijden van materieel. Daarnaast spelen ook de (kosten van) verduurzaming een grote rol naast de stijgende kosten van diesel en onderdelen. Ook de Brexit en de gevolgen van het Mobility package zijn maatregelen die kostenverhogend werken.

Uiteraard pakken de kostenstijgingen per bedrijf, deelmarkt of activiteit anders uit, calculeren en analyseren blijven daardoor belangrijk evenals het tijdig schakelen met opdrachtgevers om zo tijdig de tariefsverhogingen te kunnen doorvoeren.