94 miljoen aanschafsubsidie voor elektrische trucks

Er komt een subsidie van 94 miljoen euro voor elektrische vrachtwagens. Voor e-bestelbussen komt zelfs 185 miljoen beschikbaar. Dat staat in het Klimaatakkoord dat door het kabinet is gepresenteerd.

94 miljoen aanschafsubsidie voor elektrische trucks

Er komt een subsidie van 94 miljoen euro voor elektrische vrachtwagens. Voor e-bestelbussen komt zelfs 185 miljoen beschikbaar. Dat staat in het Klimaatakkoord dat door het kabinet is gepresenteerd.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Den Haag heeft samen met overheden, belangenorganisaties en marktpartijen een akkoord opgesteld over hoe Nederland zijn duurzaamheidsdoelstellingen moet gaan halen.

Daarin speelt het vrachtvervoer uiteraard een belangrijke rol.

Stadsdistributie

Vooral in de stadsdistributie moet de omslag naar uitstootvrij transport snel worden gemaakt.

De grootste dertig tot veertig steden van Nederland moeten uiterlijk in 2020 een plan hebben gemaakt voor een milieuzone in het stadscentrum.

Andere, kleinere gemeenten mogen zich hierbij aansluiten. Met ingang van 2025 moeten deze milieuzones worden ingevoerd. In deze zones mogen in beginsel alleen vrachtwagens komen die uitstootvrij zijn.

Lees verder bij Nieuwsblad Transport.