8 belangrijke zaken uit het regeerakkoord omtrent personeel

Het regeerakkoord zorgt voor behoorlijk wat veranderingen op het gebied van personeel. Het is nog niet duidelijk of en wanneer de maatregelen worden genomen. Ook over het overgangsrecht is nog niets bekend.

Toch noemen wij alvast 8 belangrijke zaken waar u rekening mee kunt houden.

1. Arbeidsovereenkomsten

Het wordt weer mogelijk om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een maximale duur van 3 jaar (in plaats van 2 jaar) aan te gaan. De breuk tussen de arbeidsovereenkomsten in het kader van een doortelling blijft 6 maanden, maar er komen wel meer mogelijkheden om dit (bij voorkeur bij cao) te verruimen.

2. Proeftijd

Als een werkgever meteen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbiedt aan een werknemer, wordt het mogelijk om een proeftijd van 5 maanden aan te gaan. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die langer duren dan 2 jaar, wordt een proeftijd van 3 maanden mogelijk.

3. Transitievergoeding

A. Berekening transitievergoeding

De berekening van de transitievergoeding wijzigt. De vergoeding voor elk jaar in loondienstverband gaat één derde maandsalaris bedragen. Op dit moment wijzigt dit na 10 jaar in een halve maandsalaris. Let wel op de regeling voor 50-plussers. Deze regeling blijft in stand.

B. Afwentelen transitievergoeding

Werkgevers kunnen toch de transitievergoeding afwentelen die zij hebben betaald of gaan betalen aan werknemers met wie na twee jaar arbeidsongeschiktheid de arbeidsovereenkomst tot een einde is gekomen. De gedane betaling wordt waarschijnlijk overgenomen door het UWV.

C. Compensatie transitievergoeding

Voor ondernemers die wegens ziekte of pensionering de onderneming beëindigen, komt er een speciale regeling waarmee onder voorwaarden de transitievergoeding kan worden gecompenseerd.

D. Recht op transitievergoeding

Het recht van een werknemer om bij beëindiging van het dienstverband een transitievergoeding te krijgen, ontstaat niet meer pas na 24 maanden, maar begint meteen. Ook bij het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst van 6 maanden moet er dus een (kleine) vergoeding betaald worden.

4. Ontslaan

Het wordt iets eenvoudiger om een werknemer te ontslaan. Een rechter mag weer op basis van een combinatie van gronden een arbeidsovereenkomst beëindigen. Daarbij kan wel een hogere vergoeding worden toegekend dan de 'normale' transitievergoeding. Deze mag maximaal 50% hoger zijn. Het blijft natuurlijk een zelfstandige afweging van de rechter of het tot een ontbinding moet komen op basis van het overlegde dossier.

5. Payrolling

Payrolling blijft mogelijk, maar er komt wel een wetsvoorstel waarmee concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen moet worden. Daarin zal - zoals het nu lijkt - bijvoorbeeld het gebruikmaken van de afwijkende ketenregeling vanuit de uitzendbranche voor payrollondernemingen niet meer toegestaan zijn.

6. Loondoorbetaling bij ziekte

De loondoorbetaling bij ziekte wordt voor werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van 2 naar 1 jaar.

7. Gedifferentieerde premie

De duur van de gedifferentieerde premie, die een werkgever moet betalen op het moment van uitstroom richting de WGA, wordt teruggebracht van 10 naar 5 jaar.

8. Minimaal tarief zelfstandigen

De Wet DBA verdwijnt en voor zelfstandigen gaat er een minimaal tarief gelden, gebaseerd op het minimumloon of de laagste schalen vanuit de cao met daaroverheen een bepaalde factor. Wanneer er onder dit tarief wordt betaald, is er toch sprake van een arbeidsovereenkomst.

Daarnaast verwachten we meer wijzigingen, maar dit zijn zaken die wij in de dagelijkse praktijk het meest tegenkomen. Let wel op dat we hierbij uitgaan van het regeerakkoord: nog niets is definitief.