6e actieprogramma: meer fosfaatklassen

Onlangs is de stand van zaken rondom het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn bekendgemaakt. Voor de fosfaatgebruiksnormen zijn verruimingen aangekondigd. Of dat voor u ook geldt, is afhankelijk van uw bedrijfssituatie. Het 6e Actieprogramma gaat in vanaf 2018.
 

6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

In het 6e Actieprogramma komen maatregelen te staan die Nederland gaat nemen om aan de Nitraatrichtlijn te voldoen. Onlangs is op hoofdlijnen aangegeven welke richting de staatssecretaris op wil. Eén van de aanpassingen gaat over de fosfaatgebruiksnormen.

Verfijning fosfaatklassen

Op dit moment zijn er 3 fosfaatklassen, namelijk ‘hoog’, ‘neutraal’ en ‘laag. Daarnaast kunt u te maken hebben met ‘fosfaatarme en –fixerende gronden’. Vanaf 2018 komt waarschijnlijk een verfijning van deze fosfaatklassen. De fosfaatgebruiksnormen worden dan beter aangepast aan uw bedrijfssituatie.

Verruimen en aanscherpen

Zoals nu wordt aangegeven, worden de fosfaatgebruiksnormen verruimd voor percelen met de fosfaattoestand ‘neutraal’ en ‘laag’. Is de fosfaattoestand ‘hoog’, dan wordt de norm verder aangescherpt.

Evenwichtbemesting

Het streven is dat uiteindelijk de fosfaattoestand ‘neutraal’ wordt bereikt. Bij deze fosfaattoestand is de fosfaatnorm gelijk aan de gewasonttrekking plus onvermijdelijke fosfaatverliezen.

Bodemverbeteraars

Bodemverbeteraars zullen meer worden gestimuleerd. Heeft u percelen met de fosfaattoestand ‘hoog’, dan kunt u de verlaging van de fosfaatgebruiksnorm gedeeltelijk compenseren door het gebruik van bodemverbeterende meststoffen (bijv. GFT-compost, groencompost of strorijke mest).