Maïs en aardappels na graslandvernietiging: 65 kg korting

Als u het gras in het voorjaar vernietigt, moet u de stikstofgebruiksnorm van de maïs of aardappelen met 65 kg korten. Lees meer...

Maïs en aardappels na graslandvernietiging: 65 kg korting

Gaat u maïs of aardappels telen op voormalig grasland op zand- en lössgrond? Als u het gras dit voorjaar vernietigt, moet u de stikstofgebruiksnorm van de maïs of aardappelen met 65 kg korten. Dit geldt ook als u geen derogatie op uw bedrijf toepast. Er zijn wel enkele uitzonderingen.

Vaker korting in 2021

Sinds 2019 geldt de korting van 65 kg op de stikstofgebruiksnorm voor maïs op derogatiebedrijven op zand- en lössgrond. Vanaf 2021 geldt deze korting ook als u geen derogatie toepast. Daarnaast geldt de korting nu ook voor meerdere gewassen, namelijk ook voor consumptie- en fabrieksaardappelen.

Vernietigingsmonster niet nodig

U hoeft geen graslandvernietigingsmonster te nemen op de percelen waarop de korting wordt toegepast. Zonder grondmonster mag u dus wel bemesten.

Geen korting na vanggewas of groenbemester

U hoeft geen korting toe te passen, indien u gewassen teelt na gras dat u in het voorgaande jaar:

  • Als verplicht vanggewas na mais heeft geteeld.
  • Als (niet-vlinderbloemige) grasgroenbemester heeft ingezaaid.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.