5 x veel gelezen in mei

Het is juni, tijd om terug te kijken op de meest gelezen artikelen van de afgelopen maand. Met stip bovenaan: Nieuwe bedragen minimumloon per 1 juli 2019. En natuurlijk krijgt het artikel over de WAB veel aandacht.

1. Nieuwe bedragen minimumloon per 1 juli 2019

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2019 verhoogd naar € 1635,60 bruto per maand. 21-jarigen krijgen vanaf die datum het volledig minimumloon. Daarnaast wordt het minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar extra verhoogd. In dit artikel vindt u de bedragen en percentages op een rij. 

2. De 7 belangrijkste veranderingen door Wet Arbeidsmarkt in Balans

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer op 28 mei 2019 ingestemd met het wetsvoorstel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De wet is daarmee definitief geworden. Wat gaat nu wel door en wat niet, per wanneer kunt u dit verwachten en hoe bereidt u zich voor? In dit artikel beschrijven we de 7 belangrijkste veranderingen.

3. Waarom kan ik mijn bedrijf niet beëindigen?

Een wat oudere blog, maar blijkbaar een voor nu erg relevant onderwerp. Een oudere ondernemer die kwakkelt met zijn gezondheid wilde zijn onderneming beëindigen. Overnamekandidaten waren er niet. Daarnaast waren de resultaten van de laatste jaren zeer matig. 'Het is mooi geweest', aldus de ondernemer. Maar, de ondernemer kon niet stoppen. Lees in deze blog waarom niet.

4. Nevenwerkzaamheden: hoe gaat u daar als werkgever mee om?

In veel gevallen verrichten uw werknemers uitsluitend werkzaamheden voor uw organisatie. Het kan echter zijn dat uw werknemers ook ander werk doen. Het gaat dan om zogeheten nevenwerkzaamheden, voor bijvoorbeeld zichzelf of een andere werkgever.

Als werkgever heeft u er belang bij om zicht te houden op dit nevenwerk. In deze blog beschrijft jurist arbeidsrecht Juliëtte hoe u dit doet.

5. Vakantiedagen in het beroepsgoederenvervoer

Dat transport nooit stilstaat, is een alom bekende kreet. Dat het nooit stil is in de wereld van transport en logistiek is het afgelopen jaar ook gebleken. Nu het 2019 is, moeten transportondernemers overuren betalen over vakantiedagen. Lees hier over deze uitkomst van de deal tussen TLN en de vakbonden.