3 nieuwe fiscale coronamaatregelen voor ondernemers

Het kabinet treft extra fiscale steunmaatregelen voor ondernemers, waaronder verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Lees meer over deze en andere maatregelen.

3 nieuwe fiscale coronamaatregelen voor ondernemers

Het kabinet treft extra fiscale steunmaatregelen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers te beperken. Deze 3 maatregelen zijn onder andere bekendgemaakt:

  1. Versoepeling urencriterium
  2. Vrije ruimte werkkostenregeling verhoogd
  3. Verlies verrekenen via ‘coronareserve’

1. Versoepeling urencriterium

Ondernemers in de inkomstenbelasting hebben recht op tal van faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, waarvoor meestal vereist is dat minstens 1.225 uur per jaar in het bedrijf wordt gewerkt.

Om te voorkomen dat ondernemers van wie het bedrijf door de coronacrisis stil ligt of op een laag pitje staat deze faciliteiten verliezen, gaat de fiscus er voor de periode 1 maart t/m 31 augustus 2020 vanuit dat minimaal 24 uur per week in het bedrijf is gewerkt, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed.

Ook voor seizoensbedrijven, zoals de horeca, wordt gezorgd dat de versoepeling van toepassing is. Gemiddeld gaat het om een voordeel van € 1.800.

2. Vrije ruimte werkkostenregeling verhoogd

Via de werkkostenregeling kunnen vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel belastingvrij worden uitgekeerd. De werkkostenregeling kent een zogenaamde vrije ruimte van 1,7% van de loonsom tot € 400.000, en van 1,2% over het meerdere. Alleen als vergoedingen en verstrekkingen in een jaar boven deze vrije ruimte uitkomen, betaalt de werkgever 80% belasting via de eindheffing.

Besloten is de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom voor 2020 te verhogen naar 3%. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers in deze moeilijke tijden een extra onbelaste beloning geven, zoals een cadeaubon of bonus, zonder dat de werkgever hierdoor eerder 80% eindheffing moet betalen.

Door de verhoging kan een werkgever maximaal € 5.200 extra aan vergoedingen en verstrekkingen onderbrengen in de vrije ruimte.

3. Verlies verrekenen via ‘coronareserve’

Bedrijven waarvan de winst belast wordt in de vennootschapsbelasting, zoals bv’s, mogen al dit jaar een te verwachten verlies nemen via de vorming van een zogenaamde coronareserve in de aangifte vennootschapsbelasting over 2019. Voorwaarde is dat deze coronareserve niet hoger is dan de winst van 2019. Gemiddeld ontvangt een bv daardoor € 25.000 al in 2020 in plaats van in 2021.

Let op! De precieze voorwaarden worden nog uitgewerkt in een beleidsbesluit. Mogelijk vormt de fiscale coronareserve aanleiding om de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over 2019 en/of 2020 aan te passen.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.