Let op deze 2 wijzigingen in premiedifferentiatie WW

De termijn om de schriftelijke arbeidsovereenkomsten of schriftelijke addendum vast te leggen, wordt verlengd naar 1 juli 2020. Daarnaast wijzigt de regeling rondom het herzien van de premie. Lees verder...

Let op deze 2 wijzigingen in premiedifferentiatie WW

Sinds 1 januari 2020 is het voor u als werkgever aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. U betaalt vanaf die datum namelijk een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. Er zijn 2 wijzigingen met betrekking tot de premiedifferentiatie:

  1. De termijn om de schriftelijke arbeidsovereenkomsten of schriftelijke addendum vast te leggen, wordt verlengd naar 1 juli 2020;
  2. Daarnaast wijzigt de regeling rondom het herzien van de premie.

Wanneer betaalt u een lage WW-premie?

Voordat ik inga op de wijzigingen, licht ik kort toe in welke gevallen u een lage WW-premie af mag dragen.

  • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst mag geen oproepovereenkomst zijn.
  • De werknemer is onder de 21 jaar en heeft maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) verloond gekregen.
  • U heeft een leerling in dienst die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt. De overeenkomst met de BBL-leerling moet voorzien zijn van een dagtekening en zijn opgenomen in uw administratie.
  • U betaalt een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Over dit deel van de betaling aan de werknemer bent u de lage WW-premie verschuldigd.

Arbeidsovereenkomst schriftelijk vastleggen

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd laten overgaan in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, zonder dat hier een nieuw contract voor is opgemaakt? In dit geval is een door beide partijen getekende bijlage (addendum) bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst voldoende om de lage WW-premie af te mogen dragen.

Werkgevers kregen eerder tot 1 april 2020 de tijd om dit op papier te krijgen. Vanaf die datum zou, om de lage WW-premie toe te mogen passen, een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een schriftelijke addendum in de loonadministratie aanwezig moeten zijn die door beide partijen is ondertekend.

Uit deze overeenkomst of dit addendum moet blijken dat de werknemer al voor 1 januari 2020 in dienst was voor onbepaalde tijd.

Wijziging 1 | Termijn verlengd naar 1 juli 2020

De datum van 1 april is afgelopen week opgeschort naar 1 juli 2020. Tot die tijd mag u voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden als werkgever de lage WW-premie afdragen, ook als:

  • de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nog niet schriftelijk is vastgelegd;
  • of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend.

Dit geldt, mits uiterlijk 30 juni 2020 deze arbeidsovereenkomst of het addendum alsnog in uw administratie is opgenomen. Zo niet, dan zal alsnog met terugwerkende kracht de hoge premie moeten worden voldaan.

Er is bepaald dat ook een digitale handtekening volstaat, evenals instemming per e-mail of in een HR-systeem.

Herzien van de lage WW-premie

In 2 gevallen is met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie van toepassing:

  • Als de arbeidsovereenkomst uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking eindigt.
  • Als er in een kalenderjaar 30% meer uren verloond zijn dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Bijvoorbeeld als de werknemer een contract heeft voor 20 uur per week, maar gemiddeld 32 uur per week werkt.

Wijziging 2 | Geen herziening WW-premie voor overwerk door corona

De bepaling dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt, kan tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). 

Om die reden is besloten deze regeling aan te passen om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van SZW zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.