Samen op de goede weg

In juni 2022 vulden onze medewerkers de SRA-Cultuurscan in. Een onderzoek waarin we onder andere onze kwaliteitsgerichte cultuur toetsen. Lees hier meer over het onderzoek en de bevindingen.

SRA-Cultuurscan 2022

Kwaliteit is een belangrijk thema binnen de Jong & Laan. Een kwaliteitsgerichte cultuur draagt bij aan de kwaliteit van onze organisatie. Dat heeft een positief effect op onze organisatie en de diensten die we leveren. Daar profiteren onze klanten en onze medewerkers van. Maar hoe draagt cultuur en gedrag bij aan de kwaliteit die we leveren?

Een kwaliteitsgerichte cultuur bestaat uit meerdere bouwstenen:

  1. Individuele mindset en gedrag
  2. Symbolen en beslissingen
  3. Structuren en processen
Annemieke Stokvis
Annemieke Stokvis Manager kwaliteit & vaktechniek
afbeelding sra cultuurscan

Het onderzoek bestond dan ook uit vragen met betrekking tot meerdere thema’s, zoals kwaliteit, aansturing, samenwerking, de belonings- en waarderingsstructuur, onze foutencultuur, diversiteit en strategie. 

Samen werken we aan onze cultuur

We mogen weer trots zijn op elkaar! Samen werken we hard aan het in stand houden en verbeteren van onze cultuur. We zijn nóg mensgerichter dan we waren; we helpen elkaar, geven complimenten, kunnen onszelf zijn en stellen ons deskundig op, altijd met oog voor kwaliteit.

De score is ten opzichte van de vorige meting op alle onderwerpen verbeterd. Op het moment dat de laatste SRA-Cultuurscan werd afgenomen, werd er hard gewerkt aan de verbeterpunten op het gebied van bewust belonen en waarderen. De uitkomsten waren daardoor destijds niet in de laatste meting meegenomen.