Vertalen van onze visie

2021 stond in het teken van de ontwikkeling van onze diverse dienstverlening in lijn met de ambities richting 2025. Directeur Marco Lokhorst vertelt over het vertalen van onze visie.

Vertalen van onze visie

Het belangrijkste van 2021 vond ik de ontwikkeling van onze plannen en de inzet waarmee dat vorm kreeg. Het met elkaar op een open en constructieve manier richting aan onze strategie geven, leidde tot meer eenheid in het vormgeven van de plannen om daar uiteindelijk te komen. Letterlijk hoorde je in de wandelgangen: "dat past wel binnen onze nieuwe strategie, of binnen die ambitie of pijler." Mooi!

Samen richting bepalen

Om in onze toewijding en enthousiasme niet alle kanten op te schieten, bepaalden we vier pijlers:

  • Data inzichtelijk maken
  • Interne dashboarding
  • Product-dienstverlening
  • (Campus)recruitment

Deze komen voort uit de disciplineplannen die elke discipline met elkaar opstelde. Een mooi traject dat de saamhorigheid en vooruitstrevendheid van onze organisatie toont.

"Samen bepaalden we vier pijlers waar we ons op focussen."

Elke discipline presenteerde hun eigen doelstellingen en acties in lijn met de ambities richting 2025. Een overvloed aan initiatieven passeerde de revue. Goede initiatieven die we uiteindelijk moesten filteren tot de vier pijlers waar we ons in eerste instantie op focussen. Want je kan wel alles willen, maar het moet ook goed gebeuren. En kwaliteit is nog altijd een belangrijk uitgangspunt voor ons.

Dat is één van de redenen dat ons Practice management project langer duurde dan gepland. Maar door die hang naar kwaliteit en daar ook de tijd voor te nemen, verliep uiteindelijk eind 2021 de migratie van dit grote project boven verwachting.

Op het moment dat na de disciplineplannen ook de vier pijlers en de daarbij horende KPI’s duidelijk waren, zag je direct weer initiatieven ontstaan. Dat kon ook omdat we kwalitatief onze organisatie op orde hebben. Natuurlijk kan het altijd beter, maar je ziet dat het schakelen binnen de organisatie steeds gemakkelijker gaat. Projecten zijn op diverse plekken bij verschillende expertises goed weg te zetten. Ik ben dan ook trots op die veelzijdigheid van onze organisatie.

Marco Lokhorst
Marco Lokhorst Directeur
Directielid van de Jong & Laan
Marco Lokhorst is sinds 2008 werkzaam voor de Jong & Laan en sinds 1 juli 2019 algemeen directeur. "Vooruitdenken, proactief stappen ondernemen om een visie te realiseren; daarin spelen we een grote rol voor onze klanten. Samen kijken we naar mogelijkheden en kansen voor een duurzame toekomst. Op die manier kijken we natuurlijk ook naar onze eigen organisatie. Een rol die ik privé ook graag vervul in allerlei bestuurlijke rollen die op mijn pad komen. Ik heb een druk bestaan, waarbij mijn gezin een belangrijke motiverende en ondersteunende factor is."
Neem contact op

Mooi resultaat

Voor mijn gevoel vielen eind 2021 alle puzzelstukjes in elkaar. De projecten waar we al langere tijd aan werkten, haakten in elkaar en nieuwe initiatieven konden we er goed mee combineren. Waar we op gebieden druk zijn met ontwikkelingen en het bouwen aan onze toekomst, zijn we in ook staat vanuit de andere kant onze core business goed uit te blijven oefenen. Onze vooruitstrevendheid en ontwikkelingsdrang gaat dus niet ten koste van ons rendement of groei.

Dat komt naar voren onder aan de streep. Voor het derde jaar op rij draaien we dit jaar goed:

  • We realiseerden we een omzetgroei van 8%.
  • We kenden 4% meer productieve uren.
  • We behaalden een verbetering van ons nettoresultaat van ruim 50%.

Dit realiseerden we met nagenoeg hetzelfde aantal collega's door efficiënter en effectiever te werken. De uitdagingen die we vooral door de aanhoudende coronapandemie hadden ingeschat, boden we uiteindelijk prima het hoofd.

Goed alternatief

directeur de jong en laan

We zien ook dat mooie klanten onze kant op komen. We zijn, mede door onze datagedreven werkwijze en persoonlijke benadering, een goed alternatief voor de Big 4. Soms moeten we zelfs 'nee' zeggen.

"Als je goed voor je mensen bent, ben je ook goed voor je klanten."

Want ook hiervoor geldt: kwaliteit boven kwantiteit of snelheid. We stellen een hoge kwaliteit voorop, net als het bewaken van een goede werk-privé verhouding voor onze medewerkers. Ik zeg altijd: "Als je goed voor je mensen bent, ben je ook goed voor je klanten." Ik ben ervan overtuigd dat dit samengaat. 

Door ons werkgeverschap op dezelfde horizontale lijn als onze rol als dienstverlener te positioneren, vormen we een basis voor een prettige werkomgeving met passende uitdagingen waar onze medewerkers energie van krijgen. We verbinden de juiste medewerker met de juiste klant en dat levert mooie resultaten op.  

We plukten de vruchten van het fors inzetten op kwaliteit, procedures, meer inzicht en minder afboekingen. Het gaf ons ruimte om in te zetten op het uitwerken van onze strategie. Dankzij onze deskundige en betrokken collega’s liggen er nu mooie initiatieven voor 2022 op de plank, waar onze (potentiële) klanten en de branche zeker veel van terug gaan zien. Veel om naar uit te kijken dus. En daarnaast hopelijk ook weer meer ruimte voor live opleiding en onze geliefde uitjes met elkaar.

Op naar een mooi jaar!