ONZE MAATSCHAP­PELIJKE ROL WORDT STEEDS GROTER

Onze maatschappelijke rol wordt steeds groter

Kwaliteit & vaktechniek en Compliance zijn grote afdelingen binnen onze organisatie. Zowel qua omvang als qua rol die de afdeling speelt binnen en buiten de organisatie. Kwaliteit & vaktechniek houdt zich in grote lijnen bezig met de ontwikkeling van onze dienstverlening op het snijvlak van kwaliteit, verbreding, vooruitstrevendheid en groei.

Wat is er nodig om als organisatie die extra stap te zetten en aan te sluiten bij de maatschappelijke behoefte en hoe verwerk je dat vervolgens in het dagelijkse werk van collega’s? Natuurlijk met het belang van de klant en maatschappij als belangrijkste uitgangspunt.

Rol in de maatschappij

Juist dat laatste thema wordt steeds groter. Vanuit het verleden heeft de accountant een controlerende functie. In de loop der jaren is dat verschoven van alleen achteraf de cijfers controleren, naar vooruitstrevende advisering. Natuurlijk altijd binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving om het maatschappelijk belang te dienen. En juist vanuit dat perspectief vraagt de maatschappij nu ook om een actieve rol van de accountant bij de waardecreatie van een onderneming op langere termijn.

 De Jong & Laan kijkt dus verder dan alleen cijfers en heeft oog voor onder andere de volgende thema's:

  • Is een klant voorbereid op een veranderend businessmodel?
  • Passen de leveranciers en activiteiten binnen de duurzaamheidsgedachte, die een steeds grotere rol speelt bij de afnemers en de veranderende maatschappelijke opvatting?
  • Staat cybersecurity op de agenda?
Annemieke Stokvis
Annemieke Stokvis Manager kwaliteit & vaktechniek
medewerkers de jong en laan

Annemieke Stokvis, manager kwaliteit & vaktechniek: “Vanuit de gedachtegang dat klanten er belang bij hebben om geldende wet- en regelgeving na te leven en mee te gaan met maatschappelijke ontwikkelingen, hebben we in 2021 hard gewerkt om onze tools hierop aan te laten sluiten. Onze collega's werken bij elke klant met een standaard ‘toolkit’ waarin onderwerpen aan bod komen als:

  • integriteit;
  • naleving wet- en regelgeving;
  • en MVO & duurzaamheid.

Alle klanten, van groot tot klein, scannen we hierop en nemen we hierin mee. Zo kunnen we tijdig en gericht adviseren.

Een ander mooi voorbeeld is onze betrokkenheid met vijf controleklanten in de NBA-pilot Fraude en Continuïteit. Deze onderwerpen hebben vergaande invloed hebben op de maatschappij, omdat het alle stakeholders van onze klanten raakt. Met al deze initiatieven voegen we belangrijke maatschappelijke thema's toe aan ons dagelijkse werk".

Tijdig signaleren en adviseren

En ja, dat brengt extra administratief werk met zich mee. Soms lastig en voor beide partijen intensief, maar uiteindelijk zijn we wel in staat tijdig te signaleren en te adviseren. Alleen op die manier bieden we de kwalitatieve ondersteuning die een klant van ons mag verwachten en vervullen we ook onze toezichthoudende rol richting de maatschappij.

Maar het gaat verder. Door deze onderwerpen aan te kaarten, komen we echt met elkaar in gesprek. Waar wil die ondernemer graag heen en denkt hij na over de kansen en gevolgen? Daarbij kijken we niet alleen met onze accountancybril op. We betrekken ook de overige disciplines, zoals belastingadvies en personeelsadvies.

Ontlasten van klanten en collega’s

“Maar onze afdeling is er ook om de collega’s te ontlasten", geeft Renate Ekhart, adviseur kwaliteit & vaktechniek aan. Handig in de dynamische wereld van de fiscaliteit bijvoorbeeld. Die is continu in beweging. ““Om de paar weken is er wel een wijziging, regel of actie waar je iets mee moet. Vanuit de afdeling maken we een vertaalslag naar de praktijk voor onze collega’s en klanten, zodat zij optimaal hun werk kunnen verrichten voor de klant."

“Om de paar weken is er wel een wijziging, regel of actie waar je iets mee moet”

Dat doen we onder andere door het geven van cursussen, opleidingen en kringen, vaak zelf of met externe specialisten. " Nog best een klus om onze club van ruim 80 fiscalisten up-to-date te houden."

Tekst gaat verder onder de foto.

Compliance

medewerkers de jong en laan

De afdeling Compliance staat binnen de Jong & Laan los van Kwaliteit & vaktechniek en bestaat uit de compliance officers Robert Hutchison en Arnold van Leeuwen. Deze collega’s begeven zich net weer op een ander speelveld. Zij monitoren de uitgedachte werkwijze. Komt deze overeen met geldende wet- en regelgeving en leven onze collega's gemaakte afspraken na?

"De accountant ziet men steeds meer als de hoeder voor het reilen en zeilen van ondernemend Nederland”.

Zo vinden er geregeld reviews plaats. Arnold van Leeuwen: “Zeker niet om collega’s op de vingers te tikken, maar om met elkaar van de uitkomsten te leren. We checken of we de focus op de juiste zaken leggen en testen of onze procedures nog het gewenste effect leveren.

Op die manier bieden we collega’s de juiste handvatten om hun werk goed uit te voeren. En ja, het is voor sommigen wennen om nog actiever de klant te ondersteunen, door verder door te vragen. Maar we worden nou eenmaal steeds meer de hoeder voor het reilen en zeilen van de ondernemers."

Extern betrokken

Natuurlijk verzinnen we niet alles zelf, in tegendeel. We bewegen ons ook actief op landelijk niveau. We zijn er namelijk van overtuigd dat we binnen onze branche alleen met elkaar het verschil kunnen maken. Daarnaast verrijken we op deze manier ook onze kennis

Arnold van Leeuwen neemt deel aan de fiscale commissie binnen de SRA. Hier werkten we aan de voorbereiding de aangifte van 2022 in te dienen onder ‘horizontaal toezicht’. Dient de klant dit straks volgens deze wijze in, dan ontvangt hij onder beperkte controle (geen vragenbrieven meer) binnen een maand van de aanslag. Dit kan straks omdat de belastingdienst en onze werkzaamheden zo zijn ingericht dat we er gezamenlijk op kunnen vertrouwen dat we kwalitatief hoogwaardig werk afleveren. Winst voor alle partijen.

Renate Ekhart neemt zitting in de Raad van Tucht. Een orgaan waar je als fiscalist eigenlijk liever niet mee te maken krijgt. Door haar rol in dit gremium krijgt ze echter zaken onder ogen, waarbij je in eerste instantie niet had verwacht dat ze tot een klacht konden leiden. "Die kennis neem je in je achterhoofd mee bij vragen van collega’s of ik gebruik ze als voorbeeld bij de cursussen die ik geef." 

Door deel te nemen aan de sessies rondom de inzet van forensische expertise, werd Annemieke Stokvis direct aan het denken gezet richting onze eigen organisatie. "Wat doen wij eigenlijk op dit gebied? Laten we niet afwachten op concrete voorschriften, maar vast aan de slag gaan. Daar zijn onze klanten, wijzelf en de maatschappij tenslotte bij gebaat."

Synergie-effect door kennisdelen

Eigenlijk kunnen we stellen dat we, door kennisdelen binnen onze eigen organisatie en de branche, we er allemaal beter van worden. Het maakt ons werk eenvoudiger. Ondanks de vele eisen die ons vakgebied stelt, houden we het werkbaar voor collega’s. En bij vragen staat er altijd een heel team van collega’s van Kwaliteit & vaktechniek en Compliance klaar om zaken mee af te stemmen of te verifiëren. Ieder met zijn eigen expertise. En dat draagt bij aan prettig werken en een kwalitatieve dienstverlening.

Vragen?

Heb je vragen voor ons team Kwaliteit & vaktechniek en Compliance? Neem gerust contact op.