Duurzame plannen

In 2021 kregen initiatieven op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid vorm. Vestigingsmanager Jeroen Baake vertelt over onze duurzame plannen.

Duurzame plannen

Eind 2020 werd de nieuwe strategie en de organisatieambities op het gebied van MVO & Duurzaamheid duidelijk, ik wist dat dit grote invloed zou gaan hebben op een aantal onderwerpen voor facilitaire zaken. Natuurlijk is het geen nieuw onderwerp, maar de ambities op dit vlak zijn wel duidelijker neergezet. Een goed initiatief, waar we als organisatie zeker ook onze verantwoordelijkheid in willen en kunnen nemen.

Inventariseren

Het jaar 2021 gebruikten we vooral om in kaart te brengen waar we als organisatie staan en hebben we plannen gemaakt in wat we wanneer willen realiseren. Als eerste stap bij het uitwerken van de strategische ambitie ‘MVO en duurzaamheid’ is er een werkgroep opgericht. Een werkgroep die vanuit verschillende invalshoeken meedenkt over de duurzame en maatschappelijke mogelijkheden voor onze organisatie.

Een aantal zaken lagen voor de hand, zoals de aandacht voor het verder terugdringen van de CO2-uitstoot van onze huisvesting en het wagenpark, wat aansluit om mijn werkvlak. Maar vooruitstrevend als we zijn, kijken we ook verder.

Jeroen Baake
Jeroen Baake Vestigingsmanager

Samen werken aan verduurzaming

We zijn gestart met de voor de hand liggende facilitaire zaken. Zo hebben we voor onze locaties het gebouwenpaspoort ontwikkeld. Deze tool geeft ons inzicht in de situatie en de staat van het gebouw, het energielabel, maar ook de CO2-uitstoot per vierkante meter (gehuurd) oppervlak. Op basis van deze gegevens kijken we heel concreet naar de mogelijkheden om verder te verduurzamen. Hieruit volgen actieplannen die we vanzelfsprekend ook bespreken met de verhuurders van onze locaties, want alleen kunnen we dit niet.

Op een aantal locaties leidde dit in 2021 al tot mooie initiatieven, zoals: 

  • het aanbrengen van ledverlichting op een aantal locaties; 
  • vervanging van neonreclame-uitingen aan de gevels door ledverlichting;
  • actief het gesprek aangaan bij huurverlengingsafspraken om de installaties te verduurzamen of;
  • wanneer het pand hiervoor geschikt is het installeren van een warmtepomp.

Zo gaan we na dergelijke overleggen in 2022 op een aantal locaties kijken of de daken van deze panden geschikt zijn voor zonne-energie. We proberen samen met de vestigingen en de verhuurders de komende jaren te werken aan een verdere verlaging van onze CO2-uitstoot.

Duurzame nieuwbouwplannen

nieuwbouw almelo de jong en laan

En dan hebben we natuurlijk onze nieuwbouwplannen. In ons kwaliteitsverslag over 2020 gaven we al aan dat we voornemens hadden een nieuwe locatie te ontwikkelen, waarbij we een aantal bestaande locaties samenvoegen. Het afscheid van de bestaande locaties en de realisatie van een nieuwe kantooromgeving gaat straks ook een forse besparing in energieverbruik en CO2-uitstoot opleveren.

Het afgelopen jaar zijn de plannen geconcretiseerd en in 2022 gaat de bouw in Almelo echt van start. Bij deze bouw volgen we natuurlijk de laatste normen, denk daarbij onder andere aan hoogwaardige isolatie en toepassing van een warmtepomp en zonnepanelen.

Mobiliteitsregeling 

Naast onze huisvesting is er nog een andere grote post die van invloed is op onze CO2-uitstoot: ons wagenpark van ruim 250 leaseauto’s. In 2021 hebben we gewerkt aan een nieuwe mobiliteitsregeling om de uitstoot (stapsgewijs) de komende jaren verder te beperken. We hanteren met ingang van 2022 een maximale CO2-uitstoot van 130 gram per kilometer, die we de komende jaren verder gaan verlagen. We maken elektrisch- en hybride rijden voor onze collega’s interessanter.

Het mooie is dat we in reacties op het nieuwe beleid terugkrijgen dat collega's intrinsiek gemotiveerd zijn om hieraan bij te dragen. En dat gaat verder dan de verduurzaming van het wagenpark alleen. We kijken ook naar andere vormen van vervoer, denk aan een leasefietsregeling. Tenslotte zijn we lokaal gevestigd, dus veelal ook in het woongebied van onze collega’s. Een woon-werk ritje op de fiets is natuurlijk nog beter voor het milieu en daarbij ook nog eens goed voor de vitaliteit. Een win-win situatie.

Begin bij jezelf en dan verder

Natuurlijk moet je eerst je eigen huis op orde hebben voordat je naar een ander kijkt. Toch is er in 2021 al gewerkt aan een plan om maatschappelijke betrokkenheid en verduurzaming breder uit te rollen. Vanuit deze invalshoek kijken we voortaan ook naar onze klanten, leveranciers en andere stakeholders. Passen zij met hun bedrijfsvoering en acties bij onze strategie en ambities?

Ons doel is om onze adviseurs bewust ook door de bril van MVO en duurzaamheid naar hun organisatie te laten kijken. Keuzes die zij maken zijn namelijk op de langere termijn van invloed op de continuïteit van hun organisatie en daarmee van invloed op de maatschappij en ons milieu. Daarom is er gewerkt aan een aanpassing in ons klantacceptatieproces en zijn er concrete stappen toegevoegd aan ons werkproces waarmee we onze adviseurs bij de klanten ondersteunen deze onderwerpen aan te kaarten.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Meer dan alleen verduurzamen

Duurzaamheid is de bekende invalshoek en voor velen snel tastbaar in de vorm van energiebesparing of elektrisch rijden, maar daarnaast behelst onze ambitie ook toegevoegde waarde bieden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Niet alleen oog voor elkaar, maar ook voor de maatschappij om ons heen.

Door zoals hierboven benoemd, de klanten te attenderen op hun strategieën in relatie tot een duurzaam bestaan van hun organisatie, dragen we vanuit ons vaktechnisch kennisgebied daaraan bij. Daarnaast leveren we ook graag op sociaal gebied een bijdrage, want als mensgerichte organisatie hebben we niet alleen oog voor elkaar, maar ook voor de maatschappij om ons heen.

Zo werken we zoveel als mogelijk met lokale leveranciers en steunden we - los van de lokale acties op de vestigingen - in 2021 de UT challenge van de Universiteit Twente. Ook wandelden fanatieke collega’s een mooi bedrag bij elkaar voor het Nationaal Fonds Kinderhulp tijdens Stapril. Binnen de werkgroep zijn een aantal collega’s ook druk geweest met een plan specifiek gericht op het onderdeel MVO binnen deze ambities. De uitkomsten worden in 2022 verder uitgerold. Eén initiatief wat in 2021 al in voorbereiding was, is de sponsoring van de Special Olympics. Dit prachtige sportevenement voor meer dan 3.000 G-sporters wordt medio juni midden in ons werkgebied georganiseerd. Naast het sponsoren via een geldbedrag, dragen collega’s bij door als vrijwilligers tijdens het event aan de slag te gaan.

Meten is weten

Zoals gezegd is het jaar 2021 een jaar waarin de mogelijkheden op het gebied van MVO en duurzaamheid in kaart zijn gebracht en de plannen en initiatieven vorm kregen. Het jaar 2022 en 2023 wordt het jaar waarin we die plannen uitrollen. Ik denk hele goede stappen, maar als accountants - die we in de basis zijn - willen we van nature zekerheid. Weten of het werkt. Daarom gaan we de komende jaren onze acties en verbeteringen ook volgen en rapporteren we op basis van een nieuwe set aan KPI's de voortgang hierop.