Innoveren en veranderen

Innoveren en veranderen

We zijn in de sector al behoorlijk vernieuwend, maar om ons echt hierin te onderscheiden en continu voorop te lopen, willen we ons verder ontwikkelen. Om straks als organisatie bekend te staan om onze drive om te innoveren en veranderen. 

Voor ons zit de kern in effectief gebruik waar we onze klanten mee vooruit helpen.

Vooruitstrevend betekent niet dat we perse de eerste willen zijn die een bepaalde technologie of tool gebruikt. Voor ons zit de kern in effectief gebruik waar we onze klanten mee vooruit helpen. Natuurlijk willen we wel graag de eerste zijn die dit technologische in een bruikbare vorm gegoten heeft.  

Afgelopen jaar 

Diverse projecten en initiatieven binnen de organisatie dragen hieraan bij. Practice Management, het nieuwe klantportal, data-analyse en het continu vernieuwen en verbeteren van onze werkprocessen. Aflopen jaar is daar het focusgebied innovatie bij gekomen. 

Om innovatie echt in te bedden in de organisatie vinden we het belangrijk een innovatieproces vorm te geven. Zo wordt voor iedereen duidelijk hoe wij als de Jong & Laan met innovaties omgaan. Van medewerkers stimuleren om met ideeën te komen, tot een gestructureerd initieel idee die we via de juiste stappen omzetten tot ontwikkeling en uiteindelijk implementatie.  

Practice management  

Toekomstbestendig werken vraagt van ons een optimale onderlinge samenwerking, soepel en duidelijk verloop van processen en (klant)inzicht. Practice management staat voor onze nieuwe manier van denken en werken. 

Het helpt ons over de gehele linie processen te optimaliseren: van lead tot factuur. Dit door duidelijke en efficiënte werkprocessen, met een toegankelijke centrale informatievoorziening en procesbeheersing. Door alle informatie, inzichten en kennis rondom een klant te bundelen, creëren we een 360 graden klantview, van waaruit we klanten gericht en op maat kunnen bedienen. 

Deze werkwijze ondersteunt ons bij het waarmaken van onze vooruitstrevende ambities en het helpt bij het borgen van onze grondbeginselen; kwalitatieve dienstverlening en voldoen aan wet- en regelgeving.  

 

Mijn de Jong & Laan 

Een ander innovatief project waar we aan werken, is de bouw van een nieuw klantportaal. In eigen beheer ontwikkelen we een portal die aansluit bij onze visie en filosofie. Een portaal waar klantbeleving en klantgemak voorop staan. Waar we bouwen aan de 'LifeTimeValue' met de klant en waar we voor de klant en onszelf processen rondom de samenwerking optimaliseren.

De klant heeft altijd en overal via één kanaal zijn specifieke en relevante informatie beschikbaar.

Denk aan actuele cijfers via dashboards, digitaal ondertekenen, toegang tot alle verschillende diensten/producten, inzage in het dossier, relevante nieuwsberichten, whitepapers en uitnodigingen voor events. Het portaal wordt een belangrijk communicatiekanaal met de klant. 

 

Partner in vooruitgang 

In alles wat we doen, zijn we IT-, data- en adviesgedreven. Door gebruik te maken van de modernste, cloud-based infrastructuur zijn we in staat onze klanten van gedetailleerde data over het functioneren van hun organisatie te voorzien. We helpen de klant deze data inzichtelijk te maken en om te zetten naar bruikbare stuurinformatie. Daar voegen we op basis van onze kennis en ervaring ons advies aan toe. 

Onze toegevoegde waarde is en blijft altijd het persoonlijke contact, want alleen samen boeken we vooruitgang.