Denken in kansen brengt iedereen verder

Denken in kansen brengt iedereen verder

“Net als voor iedereen was corona ook voor ons even slikken, zeker als je net een nieuwe werkstructuur hebt geïntroduceerd. Voor je gevoel vraagt zo’n aanpassing om fysieke aanwezigheid, zodat je het proces optimaal kan begeleiden. Maar dat ging dus niet." Ondernemend als we zijn, keken we naar wat wel kon.

Voor ons stond 2020 in het teken van verandering. “Corona gooit roet in het eten dachten we aanvankelijk”, aldus Annerie Wentink (manager Personeel).

“Begin 2020 introduceerden we namelijk een ander organisatiemodel voor de dienstverlening Personeel binnen de Jong & Laan. Waar we eerder werkten vanuit meerdere kleine teams, maakten we de overgang naar vijf grotere regioteams. Op deze manier zijn we in staat de klant optimaal te bedienen, de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen en snel te kunnen blijven inspelen op veranderingen in de branche. Maar hoe vorm je nieuwe teams en introduceer je een nieuwe wijze van samenwerken als iedereen noodgedwongen thuis moet werken?”

Annerie Wentink
Annerie Wentink Manager personeel
Expert in HR (vraagstukken)
Samen met de klant een vraagstuk doorgronden: daar krijg ik energie van. Daarbij gaan we uit van de wensen en behoeftes van de klant en daar geven we met ons team HR- en salarisspecialisten invulling aan. We zijn gedreven door de uitdaging hierin vernieuwend te blijven.
Neem contact op

Brede dienstverlening

Vanuit de discipline Personeel ondersteunen we onze klanten op HR-gebied in de volle breedte. Vanuit onze basis, salarisverwerking en personeelsadvies, hebben zich de afgelopen jaren specialismes ontwikkeld, zoals arbeidsrecht, advies op het gebied van loonheffingen en HR-advies.

Door de nieuwe structuur zitten onze specialisten, zoals een arbeidsjurist of loonheffingsspecialist, nog dichter tegen de basis aan.

Door de kortere lijnen kan een personeelsadviseur nu sneller samenwerken met een loonheffingsspecialist of arbeidsjurist.

Denk bijvoorbeeld aan fiscale en juridische aspecten die beide van belang zijn in een advies over een arbeidsvoorwaardenregeling. Met al deze specialismes kunnen we onze klanten in de volle breedte ondersteunen. De klant goed kennen is een voorwaarde om dit goed te kunnen doen. Ook vraagt het wel het nodige in de samenwerking. Immers, waar je in het verleden vaak één op één samenwerkte aan een klantcasus, zijn nu meestal meerdere specialisten betrokken. Dit is de multidisciplinaire samenwerking die kenmerkend is voor de Jong & Laan.

Bij klantvraagstukken is het continu de uitdaging om snel relevante kennis op maat paraat te hebben, zonder de klant te overladen met informatie. Deze ontwikkeling maakt dat we meer van collega's vragen in de samenwerking. De grotere teams met een variatie in kennisgebieden, faciliteren dit. We dachten die samenwerking in eerste instantie vooral te bewerkstelligen door fysiek bij elkaar op kantoor te zitten, maar corona heeft ons inmiddels ook anders doen inzien.

medewerker de jong en laan

Vernieuwde aandacht

We zagen een opvallende verschuiving in het werk. Begin van het jaar was het werk voornamelijk gericht op het ondersteunen van de ondernemers met betrekking tot alle regelingen die van toepassing werden. Denk aan de NOW-regeling.

"Die avond, direct na de eerste persconferentie, staken we de koppen bij elkaar. Onze klant verwacht tenslotte dat wij over accurate kennis beschikken."

 

 

We verzamelden zo veel mogelijk informatie en maakten een plan om onze klanten de volgende dag zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Dat was geen overbodige luxe. Zowel voor onze klanten als voor de collega’s. Die hingen die avond namelijk direct al aan de telefoon. De verbondenheid met onze klanten én de motivatie om ze te helpen, is enorm hoog. En dat is nou net die drive die het werk ook zo leuk maakt.

De directe impact van de lockdown is voor bepaalde branches ingrijpender dan voor andere. Bij veel van onze klanten draait de organisatie gewoon door.

Inmiddels zien we die behoefte aan ondersteuning weer verschuiven naar meer reguliere  werkzaamheden en toekomstgerichte advisering. Bedrijven zagen hun werkomgeving veranderen en moeten hier hun bedrijfsvoering en HR-beleid op aanpassen. Dit zorgt voor veel nieuwe vragen, zoals:

  •       Wat betekent meer online dienstverlening voor de huidige functies?
  •       Beschikken medewerkers over de juiste capaciteiten?
  •       Hoe gaan we thuiswerken structureel integreren in ons HR-beleid?
  •       Hoe geef je leiding op afstand?

Samen met de klant gaan we op zoek naar de oplossing die het meest passend is. Opvallend is daarbij dat het thema inspirerend leiderschap nog hoger op de agenda is komen te staan. Dit zal de komende jaren een belangrijk aandachtspunt blijven om succesvol te kunnen ondernemen.  

Nieuwe collega’s in coronatijd

Aannemen en inwerken van nieuwe mensen is een uitdaging in deze periode. Ondanks dat zijn we blij dat we in de gehele organisatie, en dus ook bij de discipline Personeel, nieuwe medewerkers konden verwelkomen.

Waar we zo veel mogelijk vanuit huis werken, maken we voor die nieuwe en zeker de young professionals wel een uitzondering.

Nieuwe collega’s worden de eerste weken intensief begeleid om de theorie aan de praktijk te koppelen, zo nodig op kantoor en dan natuurlijk op ruim voldoende afstand van elkaar. 

En het trainee traject dat nieuwe collega’s normaal gesproken eens per twee weken in Zwolle volgen, is nu omgezet in twee keer per week twee uur online les. Niet optimaal, maar zo is er in ieder geval aandacht voor het inwerktraject.