Kwaliteitsverslag 2019

de Jong & Laan 2019
Blog

Directeur Roland Ogink blikt terug op 2019

We kunnen inmiddels spreken van een traditie. We presenteren alweer ons vierde kwaliteitsverslag. 2019 was een mooi jaar. Onze investeringen in een eigen controlestandaard, data-analyse en uniformiteit in werken, betaalden zich uit ...

Lees voorwoord

Organisatie­structuur

Het jaar 2019 was een bijzonder jaar voor de Jong & Laan. Er vond een bestuurswisseling plaats, we namen afscheid van algemeen directeur Johan Evers en directeur Arnold van Leeuwen.

Het dagelijks bestuur is nu in handen van Marco Lokhorst, Horst in 't Veld en Roland Ogink. De Jong & Laan Accountants B.V., waar de controlepraktijk onder valt, heeft een vergunning van de AFM voor het verrichten van wettelijke controles bij andere organisaties dan organisaties van openbaar belang. Naast accountantscontrole bestaat de dienstverlening van de Jong & Laan uit verschillende activiteiten.

Directie de Jong & Laan


Organogram

Activiteiten­ De Jong & Laan Accountants B.V.

Omzet­ de Jong & Laan

Wij zijn een echte accountantsorganisatie, maar werken multidisciplinair. Al zijn de overige diensten die wij aanbieden altijd in het verlengde van wat bij een accountantsorganisatie past. 

Deze werkwijze, in combinatie met technologische ontwikkelingen, zorgt ervoor dat wij met dezelfde capaciteit meer activiteiten kunnen verrichten. We hebben kerntaken die gedeeltelijk worden geautomatiseerd, voeren data-analyse uit en ondersteunen onze klanten bij de digitale transformatie. 

Het resultaat hiervan is niet direct terug te zien in de omzetcijfers. Het is een investering voor de lange termijn en gericht op de toekomst. De groei van € 4,5 miljoen ten opzichte van vorig jaar hangt samen met de stijging in het aantal personeelsleden. Een mooie ontwikkeling in deze krappe arbeidsmarkt. 

2019

0
miljoen

2018

0
miljoen

Rol in de sector

Als de Jong & Laan leveren wij actief een bijdrage aan ontwikkelingen in de accountancy. Vanuit de directie is Roland Ogink o.a. vice-voorzitter SRA-bestuur, voorzitter NBA werkgroep niet-oob-accountantsorganisaties, lid stuurgroep Publiek Belang, en betrokken bij Geneva Group International (GGI). Wij zijn actief in diverse kringen en commissies van SRA.

Renate Ekhart, adviseur kwaliteit & vaktechniek, neemt zitting in de raad van tucht van het Register Belastingadviseurs (RB). 

'Karakter telt' bij de Jong & Laan

Wij vinden het belangrijk dat onze collega's laten zie wie ze zijn en dat ze zichzelf zijn, zowel bij de collega's als bij klanten. Dat zorgt ervoor dat ze met plezier werken en doelen nastreven. 

Onze cultuur is laagdrempelig en open, wij vinden het belangrijk om met elkaar te kunnen praten over verbetering en om complimenten te geven. Ook, omdat wij geloven dat een fijne samenwerking tussen de klant en het team begint bij tevreden medewerkers.   

Medewerkers­tevredenheids­onderzoek

Tevredenheid

0
tevreden tot zeer tevreden

Loyaliteit

0
beveelt de Jong & Laan aan
Blog

Accountants in gesprek over multidisciplinair controleren en regeldruk

Verschillende accountantskantoren vaardigden een partner en een young professional af. Ze gingen in gesprek over multidisciplinair controleren en regeldruk. Conclusie? Die lees je in de dit artikel ...

Lees blog
Aftermovie Personeelsfeest 2019: Future Festival

Aftermovie Personeelsfeest 2019: Future Festival

Op de pagina's 'Controlepraktijk' en 'Samenstelpraktijk' vertellen we meer over de ontwikkelingen op accountancyvlak. Voor het eerst lichten we ook onze 'Fiscale praktijk' en de 'Personeelspraktijk' uit.  Op de pagina 'Kwaliteit en integriteit' vindt u jaarcijfers en onze kwaliteitsnormen.