Voorwoord Roland Ogink

Met trots presenteer ik ons derde multimediale kwaliteitsverslag. Een verslag dat nog informatiever en innovatiever is dan dat van vorig jaar. Informatiever, omdat we dit jaar rapporteren over de hele accountancypraktijk en niet alleen over onze controletak. En innovatiever, omdat jijzelf interactief aan de slag kunt met onze data-analyse modellen. Het hart van onze unieke integrale digitale controle-aanpak. Het streven naar voortdurende verbetering en transparantie past bij ons.

Voorwoord Roland Ogink

Met trots presenteer ik ons derde multimediale kwaliteitsverslag. Een verslag dat nog informatiever en innovatiever is dan dat van vorig jaar. Informatiever, omdat we dit jaar rapporteren over de hele accountancypraktijk en niet alleen over onze controletak. En innovatiever, omdat jijzelf interactief aan de slag kunt met onze data-analyse modellen. Het hart van onze unieke integrale digitale controle-aanpak. Het streven naar voortdurende verbetering en transparantie past bij ons.

Eén accountantspraktijk

We zijn een MKB-accountantskantoor. Zorgen dat onze klanten hun administraties en processen op orde hebben, inzicht hebben in hun cijfers, voldoen aan wet- en regelgeving en kansen benutten om te groeien en te verbeteren: dat is waar we dagelijks mee bezig zijn.

Directeur Roland Ogink

Ik geloof daarbij in de kracht van multidisciplinaire samenwerking bij klanten. Breed zicht op de ontwikkelingen en activiteiten van een klant, korte lijnen en elkaar aanspreken op verantwoordelijkheid. Samenwerken met respect voor ieders expertise en met waarborging van onze onafhankelijkheid. Lees hoe twee van onze accountants, Peter en Roelof, dat aanpakken bij onze klant Kornelis Caps & Closures en hoe deze klant dat ervaart.

Eén accountantspraktijk betekent ook één kwaliteitsniveau. Nadat we in de afgelopen jaren onze focus vooral richtten op de kwaliteit in de controlepraktijk, is in 2018 het spotlicht komen te staan op de samenstelpraktijk. Het aantal collega’s op de afdeling Kwaliteit & vaktechniek is sterk uitgebreid. Er is een centrale opdrachtacceptatieprocedure ingevoerd, er wordt een de Jong & Laan samenstelstandaard ontwikkeld en vaktechnische vraagstukken worden continu gedeeld. Lees meer over de ervaringen van onze kwaliteitsmanagers.

Technologie

De voortschrijdende technologie zorgt voor een wereldwijde transformatie van de wijze waarop we leven en werken. Die transformatie betekent dat onze klanten, maar ook wij moeten veranderen. We moeten meegaan in de steeds verdergaande digitalisering. Met onze afdeling IT advies hebben we alle kennis in huis om daarop in te spelen. Luister en kijk naar wat IT advies collega’s Marijke en Jasper daarover te vertellen hebben.

En vergeet niet om je eigen data-analyse vaardigheden te testen met onze Power BI data-analyse tool! Je zult verrast zijn over de mogelijkheden die een integrale digitale controle-aanpak biedt. Deze aanpak passen we vanaf 2017 toe bij al onze controleklanten met een handelsonderneming en sinds 2018 bij productiebedrijven. Modellen voor andere sectoren worden verder ontwikkeld, zodat binnen afzienbare tijd bij al onze klanten een digitale controle-aanpak de standaard is. Daarnaast gaan we data-analyse inzetten in de samenstelpraktijk, zodat de Jong & Laan klaar is voor de toekomst.

Cultuur

Onze mensen zijn de Jong & Laan. Een fijne club om bij te horen. Dat wordt bevestigd door de hoge scores in onze medewerkerstevredenheidsonderzoeken. De algemene tevredenheid in 2018 was maar liefst 92%. Een uitkomst om trots op te zijn. Ook nieuwe medewerkers ervaren de sfeer en cultuur bij de Jong & Laan als positief. Bekijk wat Jonné en Tom hierover zeggen.

En ook positief: de balans tussen werk & privé is bij de Jong & Laan prima op orde. Natuurlijk kennen wij ook pieken in onze controlepraktijk, maar in 2018 was er slechts sprake van gemiddeld 36 overuren. In het artikel ‘Piekbelasting’ uit het Accountant magazine van de NBA lees je hoe onze medewerkers Egbert en Lisanne dit ervaren.

Feiten & cijfers

We maken een grote ontwikkeling door en zijn er van overtuigd dat we op de goede weg zijn. Maar ook bij ons is de praktijk soms weerbarstig. De uitkomsten van de reviews in 2018 zowel in de controle- als in samenstelpraktijk zijn nog niet zo goed als we wilden. Dat betekent dat we onverminderd doorgaan om iedereen in de praktijk mee te krijgen en om iedereen zo goed mogelijk te faciliteren om kwaliteit te leveren.

Tijdens de Accountantsdag in november 2018 werd door de minister van Financiën bekendgemaakt dat hij een Commissie Toekomst Accountancysector instelt, om te onderzoeken hoe de kwaliteit van de wettelijke controles kan worden verbeterd. Op deze Accountantsdag werd door de AFM het document ‘Kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector’ gedeeld. Onderwerpen als het verdienmodel, bedrijfsmodel, partnermodel, vraag en aanbodzijde van de markt worden als potentiële bronnen gezien die mogelijk leiden tot marktfalen in onze sector.  

Wij zijn ons bewust dat dit impact gaat hebben op de gehele sector. Op onze mensen en organisatie dus ook. Met onze ervaring uit de afgelopen jaren zijn we er zeker van dat het ons gaat lukken de juiste keuzes te maken en het positief op te pakken. We aarzelen dan ook niet om stevige beslissingen en maatregelen te nemen als dat nodig is. Onze Compliance officer Robert en Bedrijfsjurist Johan vertellen over de lastigste casussen in het afgelopen jaar.

Ik word heel blij van het enthousiasme en de voortvarendheid waarmee we bij de Jong & Laan werken aan de toekomst van onze klanten en van onszelf. Ik hoop dat dit verslag jou daar ook van overtuigd. Ik ben trots op de Jong & Laan en al haar medewerkers. Samen gaan we voor kwaliteit in de brede zin van het woord. Veel plezier met lezen, kijken, luisteren en niet vergeten: doen!

Roland Ogink, directeur