Cultuur

Wij geloven dat je pas echt goed tot je recht komt als je de vrijheid krijgt om te zijn wie je bent. Je komt verder door als professional dichtbij jezelf te blijven en vanuit jouw unieke talenten en persoonlijkheid te werken.

Onze gemaakte gedragsafspraken, die zijn gerangschikt onder de thema’s Cultuur, Communicatie en Compliance (3 C’s) ondersteunen hierbij. Gedragsafspraken die onze collega’s houvast geven in de wijze waarop wij samenwerken. In 2017 waren de 3 C’s al speerpunt in onze controlepraktijk en in 2018 zijn we gestart met de bewustwording in onze totale MKB-praktijk.

Jezelf kunnen zijn

Wij werken samen in teams, hebben vaak overleg met elkaar en bieden veel opleiding en coaching aan. Onze cultuur is laagdrempelig en open, wij vinden het belangrijk om met elkaar te kunnen praten over verbetering en om complimenten te geven. Ook, omdat wij geloven dat een fijne samenwerking tussen de klant en het team begint bij tevreden medewerkers.   

Teamoverstijgend werken in de controlepraktijk - Tom en Jonné aan het woord

Teamoverstijgend werken in de controlepraktijk - Tom en Jonné aan het woord

Medewerkers­tevredenheids­onderzoek

Wij vinden het belangrijk om iedereen de ruimte te geven om zijn of haar mening te delen. Dit doen we onder andere door frequent een medewerkerstevredenheidsonderzoek te houden. Op onderstaande cijfers, uit ons onderzoek van 2018, zijn we erg trots.  

Belevingawards

Op 31 mei 2018 werden in de Efteling door onderzoeksbureau Integron voor de negende keer de awards uitgereikt, aan organisaties die op het gebied van medewerkerstevredenheid het beste presteren. De Medewerkerbelevingaward in de categorie Professionele & Financiële Dienstverlening ging naar de Jong & Laan. Een award dankzij de medewerkers, dat is iets om trots op te zijn!

Tevredenheid

0
tevreden tot zeer tevreden

Werk/privé balans

0

Tekeningsbevoegde accountants

2018

2017

Externe accountants

2018

2017

Gemiddeld aantal controleklanten per externe accountant

2018

0
klanten

2017

0
klanten

Gemiddelde urenbesteding externe accountant per controleopdracht

Gemiddelde urenbesteding externe accountant per controleopdracht in een % van het totaal aantal aan die opdrachten bestede uren.

2018

0

2017

0

Controlemedewerkers

In aantal medewerkers ultimo boekjaar. Wij streven ernaar om het percentage vrouwen in de controlepraktijk te laten stijgen. 

2018: Totaal 80

2017: Totaal 75

Verdeling man/vrouw

2018: Totaal 80

2017: Totaal 75

Piekbelasting: onvermijdelijk?

Piekperiodes in de controlepraktijk, ze lijken onvermijdelijk. Maar klopt dat wel? De Jong & Laan controleleiders Egbert Boom en Lisanne Tijink en HR manager Mattijs Buitinga zijn erover geïnterviewd door 'Accountant' magazine.

Vaktechnische bijeenkomsten controle

Dit zijn centraal georganiseerde bijeenkomsten. In 2018 hebben we data-analyse opgenomen in het reguliere cursusaanbod. 

2018

  • - Cursussen data-analyse
  • 1 Summercourse
  • 4 Controlegroepbijeenkomsten
  • 6 Assistentencursussen
  • 1 Starterscursus

2017

  • 6 Cursussen data-analyse
  • 1 Summercourse
  • 4 Controlegroepbijeenkomsten
  • 3 Assistentencursussen
  • 1 Starterscursus

Cursusuren

Wij hebben onze eigen de Jong & Laan Academy. Deze heeft accreditatie van de NBA en de RB. We zijn erkend als opleidingsinstituut door Cedeo bedrijfsopleidingen en PE-instelling. Alle accountants hebben voldaan aan hun PE-verplichting en de verplichte cursussen gevolgd.

2018

0
aantal cursusuren controlepraktijk

2017

0
aantal cursusuren controlepraktijk

Lees meer over onze ambitie en de organisatie op de pagina 'Eén accountancypraktijk'. Op de pagina 'Technologie' staan de stappen die we zetten, vooral rondom data-analyse, en bij 'Feiten & Cijfers' vindt u cijfers en onze kwaliteitsnormen.