Na grote stappen nog een mooie route voor de boeg

Stappen zet je met een doel voor ogen. Je wilt ergens naartoe, een punt aan de horizon bereiken. Dat geldt ook voor ons. De ene keer zetten we een stap in een rechte lijn op ons doel af, de andere keer zit in de route een bocht of een zijpad. Recht erop af met hier en daar een bocht. Voor ons is de stip op de horizon helder; de beste controlepraktijk voor het mkb worden!

Eén van mijn belangrijkste drijfveren is het vak aantrekkelijker maken. Uitdragen dat we bouwen aan een prachtige controlepraktijk, met een nog mooiere ambitie. Met energie deel ik dat het boeiend is om in onze branche te werken. Zeker bij een kantoor als het onze, waar het afgelopen jaar grote stappen zijn gezet. Er heerst bij ons een enorme drive om onze ambitie waar te maken. Dat zorgt ervoor dat de veranderingen die we op de route ernaartoe ervaren, omarmen.

Niet altijd gemakkelijk, want we krijgen heus niet alles in één keer voor elkaar. Veranderingen vragen gewenning. Soms zorgen ze voor een spagaat tussen het belang van het grotere geheel versus het belang van een dienst, vestiging of zelfs een individuele medewerker. Maar er heerst een goede werksfeer en het algemene belang is bij iedereen helder. Dat helpt bij het maken van de juiste keuzes.

"Er heerst een goede werksfeer en het algemene belang is bij iedereen helder"

Duidelijkheid

‘Duidelijkheid’ is het uitgangspunt bij elke stap die we zetten. Duidelijkheid in de manier van werken, het naleven van de wet- en regelgeving en in hoe we met elkaar omgaan. Zo verhogen we uiteindelijk de kwaliteit van ons werk en werkplezier. Door meer uniformiteit in onze dienstverlening, werkwijze en handelen is het voor de klanten helder wat ze van ons mogen verwachten. Andersom is het voor ons ook duidelijk welke klant wel of niet bij ons past. Duidelijkheid is dus van essentieel belang en ook de reden voor het uitbrengen van ons kwaliteitsverslag.

Hoge kwaliteit door een kritische blik

Duidelijkheid is ook terug te vinden in de drie pijlers waarop de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoeken verricht naar de implementatie en borging van verandertrajecten:

  1. Overzicht & beheersing;
  2. Gedrag & cultuur;
  3. Toezicht.

Onze verbeterstappen hebben wij dan ook volgens die deelgebieden ingericht.

Een paar voorbeelden waaraan we het afgelopen jaar hard werkten:

  • Het uniformiseren en eenheid krijgen in onze werkwijze en beloning. Vanuit welke vestiging we de klant ook helpen, hij kan erop vertrouwen dat hij dezelfde ondersteuning, werkwijze en kosten in rekening gebracht krijgt. Ook de invoering van het moderne werken met data-analyse draagt hieraan bij.
  • Door het centraliseren van de backoffice werkzaamheden is er meer tijd om te focussen op de klantcase zelf. Fijn, want naast de verdere doorvoering van automatisering blijft in ons vak de persoonlijke kennis, verbinding met en aandacht voor de klant, de zogeheten ‘klik’, heel belangrijk.
  • Onder de collega’s is die klik nét zo belangrijk. Alleen op die manier functioneren onze controleteams optimaal. Er ontstonden meer contactmomenten voor kennisoverdracht en om ervaringen uit te wisselen. Daarbij is er ruimte om elkaar te wijzen op onze gedragsafspraken. Klinkt misschien wat betuttelend, maar deze afspraken geven rust en duidelijkheid over de grenzen waarbinnen je handelt, zonder afbreuk aan onze hoge maatstaf van kwaliteit te doen.
  • We kijken kritisch naar ons eigen handelen, maar ook naar onze klantportefeuille. Op basis van duidelijke richtlijnen wegen we af of we de controleopdracht voor klanten wel of niet uitvoeren. We bekijken de opdracht, de kosten, de beschikbare kennis, het benodigde team en de impact op onze medewerkers. Wat betreft onze medewerkers, zij moeten de ruimte hebben om werkzaamheden op kwalitatief hoog niveau uit te voeren, zonder een al te zware druk op de work/life balans te leggen.

Ons vak, onze controlepraktijk wordt steeds aantrekkelijker

Veel van de stappen die we in 2017 zetten gaan we verder uitwerken en borgen in 2018. We zien nu al duidelijk resultaat. We werken efficiënter, effectiever en zijn meer betrokken. We tackelen knelpunten eerder, leveren goed werk, beperken afboekingen en we zien de omzet groeien.

Ook in 2018 focussen we ons aan de hand van ons ‘Kwaliteitsplan 2018’ op de drie deelgebieden. We voeren veranderingen verder door en starten verschillende projecten op. Eén stap is het uit handen nemen van de indirecte werkzaamheden, door het verder inrichten van de front- en backoffice. De controleteams krijgen meer tijd voor aandacht voor de klant en de procesbeheersing wordt erdoor verhoogd.

"Ik ben erg blij met de cultuur die heerst binnen onze organisatie"

Hier zal de verdere digitalisering en uitrol van data-analyse ook aan bijdragen. Daarbij blijven we heel bewust kiezen voor het investeren van tijd en aandacht in aansprekende klanten, die passen bij onze cultuur.

Ik ben erg blij met de cultuur die heerst binnen onze organisatie. Een pragmatische instelling en de menselijke maat is groot goed. Er is oog voor elkaar en betrokkenheid om samen aan deze uitdaging te bouwen. Het is niet altijd een geplaveid pad, er liggen klinkers los en soms moeten we met elkaar weer het juiste pad vinden. Er is zeker nog verbeterpotentieel, we blijven ontwikkelen.

Meer verbinding tussen controlepraktijk en de overige dienstverlening van de Jong & Laan, draagt positief bij aan de snelheid waarmee we de stip op de horizon benaderen. Ik ben trots op onze organisatie en alles wat we met elkaar in gang zetten en bereiken. Samen bouwen we aan een mooi bedrijf.

Roland Ogink, directeur