Karakter telt

Wij geloven dat je pas echt goed tot je recht komt als je de vrijheid krijgt om te zijn wie je bent. Je komt verder door als professional dichtbij jezelf te blijven en vanuit jouw unieke talenten en persoonlijkheid te werken. In de controlepraktijk staan persoonlijke ontwikkeling, cultuur en gedrag centraal.

Jezelf kunnen zijn

Wij werken samen in teams, hebben periodiek overleg met alle externe accountants, bieden veel aan opleiding en coaching aan. Onze cultuur is laagdrempelig en open, wij vinden het belangrijk om met elkaar te kunnen praten over verbetering en om complimenten te geven. Ook omdat wij geloven dat een fijne samenwerking tussen de klant en het controleteam begint bij tevreden medewerkers.   

Vlog: Jonathan over jezelf kunnen zijn

 

Falco

Falco: een indrukwekkend bedrijf met een nog indrukwekkender staat van dienst. Franz Friesacher, eigenaar van Falco B.V., en Evert Jan ter Wijlen, externe accountant bij de Jong & Laan, praten over hun soepele samenwerking en de meerwaarde van een multi-disciplinair team.

Blog

De 3 C's

Het is avond, je bent thuis een dossier aan het reviewen. Morgen moet de verklaring de deur uit. Je bent nieuw bij deze controle-opdracht. Door het controleteam is een data-analyse uitgevoerd op de voorraadprijzen, waarbij dezelfde aanpak gehanteerd is als vorig jaar. Je weet dat het dossier vorig jaar met een voldoende uit de review kwam. Je snapt niet goed waarom het controleteam deze aanpak heeft gekozen.

Lees blog

Controlemedewerkers

In aantal medewerkers ultimo boekjaar. Wij streven ernaar om het percentage vrouwen in de controlepraktijk te laten stijgen. 

2017: Totaal 75

2016: Totaal 72

Verdeling man/vrouw

2017: Totaal 75

2016: Totaal 72

Externe accountants

2017

2016

Gemiddeld aantal controleklanten per externe accountant

2017

0
klanten

2016

0
klanten

Gemiddelde urenbesteding externe accountant per controleopdracht

Gemiddelde urenbesteding externe accountant per controleopdracht in een % van het totaal aantal aan die opdrachten bestede uren.

2017

0

2016

0

Vaktechnische bijeenkomsten

Dit zijn centraal georganiseerde bijeenkomsten. Vanwege de lancering in 2017 van onze eigen data-analysetool hebben we 6 cursussen data-analyse georganiseerd.

2017

  • 6 Cursussen data-analyse
  • 1 Summercourse
  • 4 Controlegroepbijeenkomsten
  • 3 Assistentencursussen
  • 1 Starterscursus

2016

  • - Cursussen data-analyse
  • 1 Summercourse
  • 4 Controlegroepbijeenkomsten
  • 4 Assistentencursussen
  • 1 Starterscursus

Cursusuren

Wij hebben onze eigen de Jong & Laan Academy. Deze heeft accreditatie van de NBA en de RB. We zijn erkend als opleidingsinstituut door Cedeo bedrijfsopleidingen en PE-instelling. Alle accountants hebben voldaan aan hun PE-verplichting en de verplichte cursussen gevolgd.

2017

0
aantal cursusuren controlepraktijk

2016

0
aantal cursusuren controlepraktijk

Medewerkers­tevredenheids­onderzoek

Wij vinden het belangrijk om iedereen de ruimte te geven om zijn of haar mening te delen. Dit doen we onder andere door frequent een medewerkerstevredenheidsonderzoek te houden. Op onderstaande percentages, uit ons onderzoek van 2017, zijn we erg trots.  

Werksfeer

0
zeer goed/ goed

Toegankelijkheid leidinggevende

0
zeer goed/ goed

Lees meer over onze ambitie en de organisatie op de pagina 'Ambitie'. Op de pagina 'Transformatie' staan de stappen die we zetten, vooral rondom data-analyse, en bij 'Transparantie' vindt u cijfers en onze kwaliteitsnormen.