De 3 C's

Het is avond, je bent thuis een dossier aan het reviewen. Morgen moet de verklaring de deur uit. Je bent nieuw bij deze controle-opdracht. Door het controleteam is een data-analyse uitgevoerd op de voorraadprijzen, waarbij dezelfde aanpak gehanteerd is als vorig jaar. Je weet dat het dossier vorig jaar met een voldoende uit de review kwam. Je snapt niet goed waarom het controleteam deze aanpak heeft gekozen.

Dit is één van praktijksituaties die we in 2017 binnen de controlepraktijk bespraken. Wat doe je in dit geval? Vertrouw je op het controleteam of wil je het zelf goed begrijpen? Maakt het uit dat het dossier in de review vorig jaar als voldoende is beoordeeld? Probeer je het zelf uit te vogelen of neem je contact op met het team? Doe je dat nog die avond? Bel je of mail je?

Stel, je krijgt geen bevredigend antwoord of er moeten aanvullende controlewerkzaamheden worden uitgevoerd. Ben je bereid de klant te informeren dat de verklaring niet op tijd kan worden afgegeven? En hoe komt het eigenlijk dat je pas op zo’n laat moment de review oppakt en waarom doe je dat thuis en niet tijdens de controle in aanwezigheid van het team? Heb je zelf eigenlijk wel genoeg kennis van de klant? En zo zijn er nog wel wat vragen te bedenken.

'We doen geen concessies aan de kwaliteit onder druk van de klant of werkdruk' kwam uit de interne cultuurscan die we binnen de Jong & Laan in 2016 hielden. Een mooie uitkomst, maar wat betekent dat dan voor ons handelen in de praktijk? Hierover hebben we pittige discussies met elkaar gevoerd. We hebben met elkaar afgesproken waar we voor staan binnen de Jong & Laan en wat we van elkaar mogen verwachten.

Deze afspraken zijn vertaald naar gedragsafspraken en gerangschikt onder de thema’s Cultuur, Communicatie en Compliance: onze 3 C’s. Gedragsafspraken die onze collega’s houvast geven en waarop je elkaar feedback kunt geven, om zo te voorkomen dat we in een situatie als hierboven omschreven terechtkomen. En de juiste keuzes kunt maken als dat toch het geval is. Dat zorgt voor fijn werken met een gerust hart. Dit alles om waar te maken wat we willen zijn: het beste mkb-kantoor van Nederland!

Marianne van der Zijde, adviseur controlepraktijk