Werkgroep controlestandaarden: kwaliteit mag niet op toeval berusten

Wanneer is een controledossier kwalitatief voldoende? Regelgeving laat veel ruimte voor eigen interpretatie van de accountant; de professionele oordeelsvorming. Dat klinkt mooi, maar blijkt ook lastig. In de praktijk rijzen vragen en teamdiscussies over de beste aanpak. Er is behoefte aan duidelijkheid en praktische handreikingen. En dat is precies wat de werkgroep controlestandaarden van de Jong & Laan oppakt. Sinds 2015 komt deze projectgroep regelmatig bijeen om interne standaarden te ontwikkelen. De achterliggende gedachte: kwaliteit mag niet op toeval berusten.

Jasper Visserman: ‘De accountant van nu zit veel meer op automatisering
en data-analyse.’

Sander Heutink, controleleider Enschede
‘Het inrichten van de werkgroep zelf is al pure winst, de discussies over de onderwerpen leiden tot een meer structurele aanpak. We hebben inmiddels de nodige standaarden opgeleverd, maar je houdt altijd wensen. De wereld verandert en je hebt voortschrijdende inzichten. Kijk naar Ronald Koeman, hij werkte met Cruijff, van Gaal en vele anderen. Overal haalt hij het beste uit. Dat doen wij ook.’

Sander de Jong, controleleider Zwolle
‘De controlestandaarden zorgen voor een solide basis. Ik loop nu een paar jaar in de werkgroep mee en zie het effect op mijn vestiging. Nog steeds met de nodige discussie, maar dat is juist goed. Controle is geen robotisering. Die solide basis, het eigen karakter van de accountant en de wisselwerking met de kennis van de klant blijven de drie belangrijkste ingrediënten in controle. Het zorgt voor een kwalitatief dossier én het houdt het vak interessant.’

Jasper Visserman, controleleider Vriezenveen
‘De accountant van nu zit veel meer op automatisering en data-analyse dan het proceduregericht controleren van, pakweg, 10 jaar geleden. Daarbij is belangrijk dat je die ervaringen samen brengt naar een uniforme werkwijze. Je wilt in de hele organisatie toch dezelfde kwaliteit van output. Het kost tijd om dat te ontwikkelen, maar ik geloof er echt in. Ik merk dat je bewuster controleert als je ook de ervaringen van anderen in je controlewerkzaamheden toepast.

Niels van der Wolf: ‘Je wilt altijd sneller en beter, maar sommige onderwerpen kosten meer tijd en aandacht.’

Niels van der Wolf, manager controle Arnhem
‘Het mooist aan de werkgroep vind ik de wisselwerking tussen vaktechniek en collega’s uit de praktijk. Vaktechniek heeft wensen en zelf loop je ook altijd met ideeën. Super dat we die nu samen prioriteren en uitwerken naar praktisch uitvoerbare oplossingen voor de hele controlepraktijk. Daar blijven we ook mee bezig. Je wilt altijd sneller en beter, maar sommige onderwerpen kosten meer tijd en aandacht. En ondertussen blijven de nieuwe ideeën en technieken natuurlijk ook komen.’

Willem-Jan Benning, manager controle Groningen
‘In ons vak zien we steeds meer regelgeving en aandachtsgebieden. Met deze werkgroep zorgen we ervoor dat de controle werkbaar blijft. We kijken hoe we kwalitatief beter werk kunnen leveren in minder tijd. Je hoeft niet eindeloos door te controleren. Als je voldoende evidence hebt, doe je de boeken dicht. De standaarden helpen om daar de juiste keuzes in te maken.’