Transfer pricing

Is uw interne prijsstelling 'at arm's length' en voldoet u aan de documentatieverplichtingen?

Verricht u grensoverschrijdende diensten of levert u over de grens binnen uw groep van bedrijven? Dan moet u aantonen dat de interne prijzen die u hanteert ook aan onafhankelijke derden zou hanteren. 

Transfer pricing is een van de belangrijkste fiscale punten wat u goed op orde moet hebben. De fiscale regels waar u bij internationaal ondernemen mee te maken krijgt, zijn complex en veranderen regelmatig.

"At arm's length"-beginsel

Om hoge boetes en fiscale correcties te voorkomen is het van belang dat uw voldoet aan uw documentatieverplichting met de daarbij behorende wetgeving. De bedrijfsadviseurs van de Jong & Laan helpen u met de juiste documentatie, daarnaast ondersteunen en adviseren zij bij:

  • het minimaliseren van uw risico’s;
  • het ontwikkelen van uw transfer pricing- model en -beleid;
  • alle financiële, juridische en fiscale vraagstukken die zich kunnen voordoen bij het ondernemen in het buitenland.

Onderlinge verrekenprijzen moeten overeenkomen met de prijzen die bij een soortgelijke transactie aan onafhankelijke derden in rekening worden gebracht. Om te beoordelen of bij een gelieerde transactie een zakelijke prijs wordt gehanteerd, moet niet alleen de prijs worden beoordeeld, maar ook hoe deze prijs tot stand is gekomen. Het 'at arm’s length' voorkomt bijvoorbeeld winstverschuivingen naar landen met lage tarieven voor de vennootschapsbelasting.

Internationale belastingdruk optimaliseren

Daarnaast is het van belang dat uw onderneming een consistent transfer pricing beleid voert. Bij transacties binnen uw internationaal opererende ondernemingen hebben de onderliggende verrekenprijzen direct invloed op de winst. Dit heeft vervolgens weer invloed op de belastingheffing in het land waar uw onderneming is gevestigd.

Het optimaliseren van de belastingdruk is één van de belangrijkste reden om uw transfer pricing beleid op orde te hebben. Een consistent beleid helpt efficiënt gebruik te maken van de verschillende belastingwetgevingen in de landen waar u onderneming actief is.

Whitepaper

Transfer Pricing: onderbouw gehanteerde prijzen bij onderlinge transacties

Alles over Transfer Pricing & 'at arm's length'

In de whitepaper vindt u:

  • De basis documentatieverplichting Transfer Pricing;
  • uitleg over hoe om te gaan met het groepsdossier en lokaal dossier;
  • informatie over het landenrapport en de notificatieplicht.

Uw transfer pricing altijd up-to-date

De Transfer pricing regels gelden voor iedere vennootschapsbelastingplichtige onderneming die deel uitmaakt van een groep. Regelmatig wijzigen deze regels of worden de wettelijke vereisten verder aangescherpt, met name vanuit internationale verhoudingen. Het is daarom van belang om altijd up-to-date te blijven. 

Wilt u controleren of uw huidige transfer pricing documentatie aan de wet- en regelgeving voldoet? Of wilt u weten hoe onze internationale specialisten uw organisatie bij transfer pricing vraagstukken kunnen helpen?

Neem contact op met onze specialisten of download de whitepaper transfer pricing.

Plan een sparringsuurtje in met onze specialist

Onze internationale specialisten ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van uw transfer pricing beleid. Samen analyseren wij uw kansen, bekijken we hoe u risico’s kunt beperken en geven wij u financieel en fiscaal advies.