Samen gaan! Met je adviseur ambities waarmaken

Is uw interne prijsstelling 'at arm's length' en voldoet u aan de documentatieverplichtingen voor Transfer pricing? Onze internationale specialisten helpen u graag.

Transfer pricing

Is uw start-up snel internationaal aan het groeien? Of bent u al grensoverschrijdend aan het ondernemen? U moet dan aantonen dat u de interne prijzen ook aan onafhankelijke derden zou hanteren. Dit noemen we Transfer pricing.

Transfer pricing is een van de belangrijkste fiscale punten wat u goed op orde moet hebben. De fiscale regels waar u bij internationaal ondernemen mee te maken krijgt, zijn complex en veranderen regelmatig.

Documentatieverplichting

Om hoge boetes en fiscale correcties te voorkomen is het van belang dat u voldoet aan uw documentatieverplichting met de daarbij horende wetgeving. Naast de juiste documentatie, adviseren en ondersteunen wij bij:

  • het minimaliseren van risico’s;
  • het ontwikkelen van uw transfer pricing- model en -beleid;
  • alle financiële, juridische en fiscale vraagstukken die zich kunnen voordoen bij het ondernemen in het buitenland.

"At arm's length"-beginsel

Onderlinge verrekenprijzen moeten overeenkomen met de prijzen die bij een soortgelijke transactie aan onafhankelijke derden in rekening worden gebracht. Om te beoordelen of bij een gelieerde transactie een zakelijke prijs wordt gehanteerd, moet niet alleen de prijs worden beoordeeld, maar ook hoe deze prijs tot stand is gekomen ("At arm's length"-beginsel). Het 'at arm’s length' voorkomt bijvoorbeeld winstverschuivingen naar landen met lage tarieven voor de vennootschapsbelasting.

Belastingdruk

Het is van belang dat uw onderneming een consistent transfer pricing beleid voert. Bij transacties binnen uw internationaal opererende ondernemingen hebben de onderliggende verrekenprijzen direct invloed op de winst. Dit heeft vervolgens weer gevolgen voor de belastingheffing in het land waar uw onderneming is gevestigd.

Het optimaliseren van de belastingdruk is één van de belangrijkste reden om uw transfer pricing beleid op orde te hebben, u wilt geen dubbele belastingen betalen. Een consistent beleid helpt efficiënt gebruik te maken van de verschillende belastingwetgevingen in de landen waar u onderneming actief is.

Whitepaper transfer pricing

Alles over transfer pricing & 'at arm's length'- beginsel

In de whitepaper vindt u:

  • De basis documentatieverplichting transfer pricing;
  • uitleg over hoe om te gaan met het groepsdossier en lokaal dossier;
  • informatie over het landenrapport en de notificatieplicht.

Altijd up-to-date

De transfer pricing regels gelden voor iedere vennootschapsbelastingplichtige onderneming die deel uitmaakt van een groep. Regelmatig wijzigen deze regels of worden de wettelijke vereisten verder aangescherpt, met name vanuit internationale verhoudingen. Het is daarom van belang om altijd up-to-date te blijven. 

Wilt u controleren of uw huidige transfer pricing documentatie aan de wet- en regelgeving voldoet? Of wilt u weten hoe onze internationale specialisten uw organisatie bij transfer pricing vraagstukken kunnen helpen?

Samen gaan!

Onze internationale specialisten ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van uw transfer pricing beleid. Samen analyseren wij uw kansen, bekijken we hoe u risico’s kunt beperken en geven wij u financieel en fiscaal advies. 

Neem contact op